Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 325/23-5-1985, με το οποίο ορίστηκε ως τόπος εγκατάστασής του το Αγρίνιο. Μετά από 12 χρόνια παραμονής του στο Αγρίνιο, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεταφέρθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα με το Προεδρικό Διάταγμα 85/21-4-1998.

Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία όλων των οικονομικών αντικειμένων σε Προπτυχιακό επίπεδο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Εφαρμοσμένη Οικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση. Προσφέρει ενιαίο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, το Τμήμα οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Στατιστική Ι, Οικονομική Ιστορία, Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές, Ξένη Γλώσσα

Β΄ Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ, Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές, Ξένη Γλώσσα
1 μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Ι, Μακροοικονομική Ι, 3 μαθήματα επιλογής

Δ΄ Εξάμηνο
Μικροοικονομική ΙΙ, Μακροοικονομική ΙΙ, 3 μαθήματα επιλογής

Ε΄ Εξάμηνο
Οικονομετρία, Αρχές Οικονομικής Πολιτικής, 3 μαθήματα επιλογής

Ζ΄ Εξάμηνο
Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Οικονομική της Ανάπτυξης, 3 μαθήματα επιλογής

Η΄ Εξάμηνο
Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Οικονομική της Εργασίας, 2 μαθήματα επιλογής

ΣΤ΄ Εξάμηνο
Δημόσια Οικονομική, Οικονομική των Επιχειρήσεων, 3 μαθήματα επιλογής

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το 2004 δύο κύκλοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και στο Διδακτορικό Δίπλωμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.