Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μαθηματικών από την ίδρυσή του στην πόλη της Πάτρας το 1966 μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως κέντρο πρωτοποριακής διδασκαλίας και έρευνας, παρέχοντας σπουδές υψηλού επιπέδου καθώς και ένα περιβάλλον κατάλληλο και ευπροσάρμοστο στις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή.

Το Τμήμα διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στα επιστημονικά τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μέσω της ολοένα και μεγαλύτερης επαφή και αξιοποίηση με την συνεχή παραγόμενη γνώση καθώς και με τη συμμετοχή σε ένα ευρύ πλήθος Ευρωπαικών και Διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως και εξακολουθεί να υφίσταται συνεισφέροντας στην επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του μέσω μίας ποικιλίας κατευθύνσεων που παρέχει μέσω του προγράμματός του.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρει μιά ευρεία γκάμα απο μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν κλασσικές και μοντέρνες μαθηματικές θεωρίες και μεθόδους. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία αύξησαν κατακόρυφα τις περιοχές για στις οποίες τα Μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση. Νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο εμφανίζονται συνεχώς για αποφοίτους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με ισχυρό Μαθηματικό υπόβαθρο στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευρεία και σύγχρονη εκπαίδευση το Τμήμα Μαθηματικών διεύρυνε τις δραστηριότητες του και καθιέρωσε ένα πλήθος εξιδεικευμένων τομέων ούτως ώστε να συμπεριλάβει την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών ενδιαφέροντος όπως, Πληροφορική, Αριθμητική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Βελτιστοποίηση, Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Ασαφής Λογική, όπως επίσης και εφαρμογές των Μαθηματικών στην Φυσική, στην Οικονομία, και στην Βιολογία.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα καθιέρωσε ένα εντατικό πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις, Θεωρητικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Ανάλυσης, Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Επιπλέον, η έρευνα των μελών του Τμήματος χρηματοδοτείται απο Ευρωπαικά και κρατικά προγράμματα.

Για την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα πανεπιστήμια, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS/SOCRATES από το 1989. Υπο την αιγίδα των προγραμμάτων ανταλλαγής αρκετοί φοιτητές και προσωπικό έχουν επισκεφθεί άλλα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, ενώ το Τμήμα έχει φιλοξενήσει φοιτητές και προσωπικό που προέρχονται απο Ευρωπαικά Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας ξεκίνησε απο το 2000 ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το τμήμα Μαθηματικών μπορεί να απονείμει τα ακόλουθα διπλώματα :

A. Μεταπτυχιακά (Μ.Δ.Ε) Διπλώματα Ειδίκευσης σε:
1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
3.1 Μαθηματικά των Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη
3.2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

B. Διδακτορικά (Δ.Δ.) διπλώματα σε:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
4. Πιθανότητες, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
5. Μαθηματικά στην Εκπαίδευση, Θεμέλια και Ιστορία των Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει επίσης σε 2 διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε:

1. Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ. στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας.