Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | Παν. Πελοποννήσου

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών έχει έδρα την Καλαμάτα, και ως αποστολή

α) να καλλιεργεί και να προάγει την γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και την διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας,

β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,

γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και

δ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και την χρήση των νέων τεχνολογιών».

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Κύκλους:

  • Θεματικός Κύκλος Μαθημάτων Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

  • Θεματικός Κύκλος Μαθημάτων Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Είναι το μόνο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας που περιλαμβάνει το καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτισμικής Διαχείρισης και στους δύο Θεματικούς του Κύκλους.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τμήματος να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατότητες εξευρέσεως εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών ΑγαθώνΠανεπιστημίου Πελοποννήσου.