Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Τo Τμήμα Φυσικής ασχoλείται με τη διδασκαλία και μελέτη των θεμελιωδών νόμων και φαινoμένων της φύσης, από τη δoμή των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης μέχρι τη δoμή τoυ Σύμπαντoς. Επιπρόσθετα, δίνει μεγάλη έμφαση στην πρακτική σπoυδαιότητα της Φυσικής, θεωρώντας τη θεμέλιo της μoντέρνας τεχνoλoγίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος ασχολείται ενεργά με τα ακόλουθα αντικείμενα: Συμβατικές πηγές ενέργειας-Φωτοηλεκτρικές ιδιότητες και ιδιότητες μεταφοράς κρυστάλλων, νανοκρυσταλλικών και αμόρφων ημιαγωγών-Υγροί κρύσταλλοι και εφαρμογές τους-Οπτικές ιδιότητες υγρών κρυστάλλων-Μαγνητικά υλικά-μικροηλεκτρονικά υλικά-Πρότυπα ιοντικών διατάξεων-Μονωτικά υλικά και ημιαγωγοί-Ανάπτυξη παλμικών Laser αερίων, femtosecond παλμοί-Θεωρητική φυσική των Laser-Μη γραμμική οπτική-Laser ελευθέρων ηλεκτρονίων-Σκέδαση ακτίνων Χ-Υπεραγωγοί Υψηλής θερμοκρασίας-Ηλεκτρικές ιδιότητες και φωτοαγωγιμότητα μονωτικών υλικών και πολυμερών-Ιδιότητες αγώγιμων πολυμερών. Ιοντική ανάμειξη και εμφύτευση ιόντων- Λιθογραφία-Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων-Επεξεργασία σήματος και εικόνας-Βοήθεια αναπήρων ανθρώπων-Φυσική ατμοσφαίρας-Δυναμική αστρονομία-Μηχανικά και δυναμικά συστήματα-Θεωρητική και εφαρμοσμένη αστροφυσική-Μηχανική των ρευστών-φαινομενολογία στοιχειωδών σωματιδίων-κβαντική θεωρία πεδίου-χορδές- υπερσυμμετρία-φυσική νετρίνων- κοσμολογία.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μηχανική-Ρευστομηχανική Μαθηματική Ανάλυση Γραμμική Αλγεβρα Θεωρία Πιθανοτήτων και Σφαλμάτων Προγραμματισμός Η/Υ Ι Εργαστήριο Φυσικής Ι

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Θερμότητα – Κυματική – Οπτική Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματική Ανάλυση Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ηλεκτρομαγνητισμός I Ειδικά Μαθηματικά Ηλεκτρονική Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ειδική θεωρία της Σχετικότητας – Σύγχρονη Φυσική [Προσοχή: Κάθε ένα από τα δύο μέρη του μαθήματος διδάσκεται και εξετάζεται χωριστά. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο εξετάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε μία από τις δύο εξετάσεις ο ελάχιστος βαθμός να είναι 3.5] Κυματική Κλασική Μηχανική Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εργαστήριο Φυσικής IV

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εργαστήριο Φυσικής V Κβαντική Φυσική Ι Θερμική και Στατιστική Φυσική Χημεία Επιλογή Επιλέγεται ένα από τα μαθήματα με αστερίσκο, του 7ου εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη ένταξη στις Κατευθύνσεις.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κβαντική Φυσική ΙΙ Φυσική Στερεάς Καταστάσεως Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
Επιλογή Επιλέγεται ένα από τα μαθήματα με αστερίσκο, του 8ου εξαμήνου, με σκοπό την καλύτερη ένταξη στις Κατευθύνσεις Από την κατεύθυνση θα πρέπει ο φοιτητής να παρακολουθήσει υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον 15 Δ.Μ. και στα δυο εξάμηνα. Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων Δ.Μ. μέχρι τις 36 Δ.Μ. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 7ου και 8ου εξαμήνου ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσής του ή των άλλων κατευθύνσεων ή από τα μαθήματα επιλογής εκτός κατευθύνσεων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως I Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως Ειδικά Θέματα Στατιστικής 3
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγώγιμων Διατάξεων *Εργαστήριο Φυσικής Υγρών και Μεσοφάσεων *Μαγνητικά υλικά και εφαρμογές Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Επιστήμη των Υλικών Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών 3
ΕΠΙΛΟΓΗΣ *Εισαγωγή στην Επιστήμη των Πολυμερών Εργαστήριο Πολυμερών – Σύνθετων Υλικών Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως II *Υλικά με εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας *Μηχανική των Ρευστών *Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ατομική και Μοριακή Φυσική Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υπολογιστική Ρευστομηχανική *Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο) *Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΤΟΝΙΚΗ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αρχές λειτουργίας των Laser Εργαστηριακές Ασκήσεις Laser *Εφαρμοσμένη Οπτική Οπτικοηλεκτρονική
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ουεξαμήνου)
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ατομική και Μοριακή Φυσική Κβαντική Οπτική Εφαρμογές των Lasers *Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Αστροφυσική Ι Υπολογιστική Φυσική
ΕΠΙΛΟΓΗΣ *Εργαστηριακή Αστρονομία *Υπολογιστικά Μαθηματικά *Μηχανική των Συνεχών Μέσων Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής Θεωρία Πεδίων *Μηχανική Ρευστών Δυναμικά Συστήματα Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κοσμολογία Μοντέρνα Φυσική
ΕΠΙΛΟΓΗΣ *Εργαστηριακή Αστροφυσική *Στοιχεία Στατιστικής Αστροφυσική ΙΙ Ραδιοαστρονομία Στοιχειώδη Σωμάτια-Κοσμολογία Κβαντική Οπτική Αστροσωματιδιακή Φυσική Διπλωματική εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ *Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών *Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Διπλωματική Εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ *Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
ΕΠΙΛΟΓΗΣ *Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μικροηλεκτρονική Ψηφιακά Συστήματα με Μικροεπεξεργαστές/Μικροελεγκτές Διπλωματική Εργασία (επιλέγεται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ουεξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ
7ο + 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλέγονται πέντε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων, καθώς και μαθήματα επιλογής των άλλων κατευθύνσεων ή εκτός κατεύθυνσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δ *Γνωστική Ψυχολογία *Γενική Βιολογία *Εισαγωγή στη Γεωφυσική *Φυσικοχημεία Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. *Οικονομικά για μη οικονομολόγους Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙI *Εφαρμοσμένη Ακουστική Διδακτική της Φυσικής *Ιατρική Φυσική

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:

  • Στην Εφαρμοσμένη Φυσική
  • Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
  • Στην Φυσική των Υλικών
  • Στην Ηλεκτρονική και τους Υπολογιστές
  • Στην Φωτονική – Lasers

2. Διδακτορικού Διπλώματος

3. To τμήμα συμμετέχει ακόμη στα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα :

  • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία Πληροφορίας
  • Ιατρική Φυσική
  • Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.