Τμήμα Φιλολογίας | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Tο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 305/1994 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. Με βάση το Π.Δ. 167/2001 περιλαμβάνει τρεις επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Κλασικές Σπουδές β) Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές και γ) Γλωσσολογία.

Bασικός του σκοπός είναι να υπηρετήσει την έρευνα και, καλλιεργώντας τα γνωστικά πεδία που στεγάζει, να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν επάξια στα μελλοντικά τους επαγγελματικά καθήκοντα.

Tο Τμήμα Φιλολογίας έχει επίσης στόχο να δημιουργήσει ένα φάσμα διεπιστημονικών σπουδών, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλων σχολών του ίδιου ή άλλων πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δεδομένου ότι στεγάζεται σε ένα πανεπιστήμιο, που –ως προς τη γεωγραφική θέση– αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πύλες της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το Τμήμα Φιλολογίας ενθαρρύνει την επικοινωνία, την έρευνα και την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων με σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Aμερικής. Μέσα στα εννέα χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη στο ενεργητικό του ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, θερινά σχολεία και προσκλήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από όλον τον κόσμο και αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Eπιπλέον, έχει δεχτεί φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates / Erasmus.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 διαιρείται στο Γενικό Κύκλο, που αφορά τα δύο πρώτα έτη σπουδών (εξάμηνα Α, Β, Γ και Δ) και στους επιμέρους κύκλους κάθε Ειδίκευσης, που αφορούν τα δυο τελευταία έτη σπουδών (εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ και Η):

  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΝΕΣ)
  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, προσφέρει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα».

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις ειδικεύσεις:

* τις Κλασικές Σπουδές,
* τη Νεοελληνική Φιλολογία, και
* τη Γλωσσολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.