Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Στόχος του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα συγκροτημένους επιστήμονες-δημιουργούς, καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες, κοινωνικά και πολιτισμικά ενεργούς πολίτες, στο γνωστικό τους αντικείμενο, που είναι η διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Με την σταδιακή ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών, το Τμήμα θα εστιάσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική του δουλειά στη δημιουργία επιστημόνων οι οποίοι, πέρα από τις ουσιαστικές σπουδές τους στην ιστορία, θεωρία και τεχνική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την εμβάθυνση των σπουδών τους σε μια από τρεις κατευθύνσεις:
– τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων
– τον Αστικό Σχεδιασμό και Αστική Ανάπλαση
– τον Σχεδιασμό Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειμένου

Εξάμηνο 1o
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, Αναπαραστάσεις 1, Εικαστικές Τέχνες 1, Δομική Μηχανική 1, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στην Πληροφορική.

Εξάμηνο 2ο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, Αναπαραστάσεις 2 – Προβολική Γεωμετρία, Εικαστικές Τέχνες 2, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δομική Μηχανική 2, Δομικά Υλικά, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2.

Εξάμηνο 3ο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3, Δομικά Υλικά, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 3, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1, Αναπαραστάσεις 3, Οικοδομική Τεχνολογία 1, Πόλη και Πολεοδομία: Βασικές έννοιες 1, Σχεδιασμός και Περιβάλλον

Εξάμηνο 4ο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2, Αναπαραστάσεις 4, Οικοδομική Τεχνολογία 2, Πόλη και Πολεοδομία 2, Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου 1, Βιοκλιματικός-Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Αστικός Σχεδιασμός 1.
Μάθημα κατ’ επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων):
Εικαστικές Τέχνες 3, Εικαστικές Τέχνες 5, Οπλισμένο Σκυρόδερμα, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 5, Σχεδιασμός και Ψηφιακές Εφαρμογές 1, Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας 1, Χαρτογραφία, Χωροταξία 1, Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1.

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου 2, Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτηρίων, Οικοδομική Τεχνολογία 4, Αστικός Σχεδιασμός 2.
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων):
Εικαστικές Τέχνες 6, Μεταλλικές Κατασκευές, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 6, Ιστορία της Τέχνης 2, Ιστορία της Τέχνης 4, Σχεδιασμός και Ψηφιακές Εφαρμογές 2 – Σχεδιασμός Ιστοτόπου, Κοινωνιολογία του Χώρου, Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας 2, Τοπογραφία, Χωροταξία 2, Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2.

Εξάμηνο 7ο
Οργάνωση Μελέτης, Γραφείου και Εργοταξίου, Θέμα Κατεύθυνσης (Επιλογή 1 Θέματος), Μάθημα κατεύθυνσης, Ελεύθερη επιλογή 2 μαθημάτων.

8ο Εξάμηνο
Ερευνητική Μεθοδολογία, Θέματα Κατεύθυνσης (Επιλογή 1 Θέματος), Mαθήματα κατεύθυνσης, Ελεύθερη επιλογή 2 μαθημάτων

Θέματα Κατεύθυνσης (Επιλογή 1 Θέματος):
Μαθήματα κατεύθυνσης
:
Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 2, Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων 2, Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων 4, Πολιστική Γεωγραφία 2, Ειδικά Κεφάλαια Κτηριολογίας 2, Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 2, Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 4, Ιστορία & Θεωρία του Αστικού Σχεδιασμού 2, Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 4, Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 6, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου 2, Πολιτιστική Γεωγραφία 4, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 2, Αρχιτεκτονικές/Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 6.

Εξάμηνο 9ο
Ερευνητική Εργασία, Μαθήματα Κατεύθυνσης

Μαθήματα Κατεύθυνσης:
Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 1, Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων 1, Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων 3, Πολιστική Γεωγραφία 1, Ειδικά Κεφάλαια Κτηριολογίας 1, Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 1, Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 3, Ιστορία και Θεωρία του Αστικού Σχεδιασμού 1, Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 3, Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού του Χώρου 5, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου 1, Πολιτιστική Γεωγραφία 3, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 1, Αρχιτεκτονικές / Εικαστικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 1, Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 3.

Εξάμηνο 10ο
Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.