Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Τo ΠΤΔΕ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής και να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων. Τα παιδαγωγικά τμήματα οφείλουν επίσης να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ι, Ιστορία της Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Ελληνική Γλώσσα Ι, Παιδική Λογοτεχνία, Ελληνική Ιστορία Ι, Θρησκειολογία, Μαθηματικά Ι, Εικαστική Αγωγή.

Εξάμηνο 2ο
Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ , Σχολική Παιδαγωγική Ι , Ελληνική Γλώσσα ΙΙ, Ελληνική Ιστορία ΙΙ, Φυσική Ι , Μουσική Αγωγή, Φυσική Αγωγή Ι, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση,

Εξάμηνο 3ο
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ, Ομαδοκεντρική Διδασκαλία, Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Φυσική ΙΙ.

Εξάμηνο 4ο
Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Ειδική Αγωγή, Σχολική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική Ι, Ιστορία της Τέχνης

Εξάμηνο 5ο
Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, Περιβαλλοντική Αγωγή, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.
(Ο φοιτητής επιλέγει έναν από τους παρακάτω τρεις κύκλους)
1ος Κύκλος
Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, Διδακτική της Ιστορίας, Διδακτική των Θρησκευτικών.
2ος Κύκλος
Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική των Φυσικών, Διδακτική της Μελέτης του Περιβάλλοντος.
3ος Κύκλος
Διδακτική των Εικαστικών, Διδακτική της Μουσικής, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής.

Εξάμηνο 6ο
Εικαστική Αγωγή ΙΙ, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

Εξάμηνο 7ο
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ολιγοθέσια Σχολεία, Ελληνική Λαογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

Εξάμηνο 8ο
Συγκριτική Παιδαγωγική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις:

1. Στην κατεύθυνση «Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής:
Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της
εκπαίδευσης.

2. Στην κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: Γλώσσα -Ιστορία – Πολιτισμός.

3. Στην κατεύθυνση «Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» με αναγραφή της ειδίκευσης ως
εξής: Διδακτική των Μαθηματικών – Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.