Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών | Παν.Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Αποστολή του τμήματος είναι:

• H παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του τμήματος στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού.

• Η συμβολή στην ουσιαστική παιδεία των φοιτητών μας, και της νέας γενιάς, με την ανάπτυξη ισχυρού γνωστικού επιπέδου και ευαισθησίας για ολοκληρωμένη, φιλική προς το περιβάλλον, πράσινη, αειφόρο ανάπτυξη, με παράλληλη προετοιμασία τους για το ρόλο που ως Μηχανικοί θα κληθούν να υπηρετήσουν προς την κοινωνία και τη χώρα.

• Η διενέργεια υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ερευνητικά ινστιτούτα και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας ή / και του εξωτερικού.

• Η προώθηση της καινοτομίας και της καινοτομικότητας.

• Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Χημεία, Επιστήμη των Υλικών Ι, Μηχ/κο Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς, Εισαγωγή στους Η/Υ
Επιλογή πολιτιστικού μαθήματος: Γλώσσα και Επιστήμη, Ιστορία της Τεχνολογίας Ι, Ανθρώπινα Συστήματα (στην αναζήτηση της σημασίας και του σκοπού), Γνωστική Ψυχολογία, Επιλογή Ξένης Γλώσσας: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθηματικά ΙΙ, Επιστήμη των Υλικών ΙΙ (Μεταλλογνωσία), Μηχανική (Στατική), Μηχανολογικές Μετρήσεις, Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ, Επιλογή ξένης γλώσσας: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα
Επιλογή Πολιτιστικού Μαθήματος: Ιστορία της Τεχνολογίας ΙΙ, Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων (Η γλώσσα του Μηχανικού),

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά ΙΙΙ, Μηχανική (Δυναμική), Αντοχή Υλικών Ι, Τεχνική Θερμοδυναμική Ι, Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές, Μηχ/κή Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι, Επιλογή ξένης γλώσσας: Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία, Γαλλικά Τεχνική Ορολογία, Γερμανικά Τεχνική Ορολογία, Ιταλικά Τεχνική Ορολογία, Ρώσικα Τεχνική Ορολογία

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μηχανική (Ταλαντώσεις), Αντοχή Υλικών ΙΙ, Τεχνική Θερμοδυναμική ΙΙ, Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Επιλογή Ξένης Γλώσσας: Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία, Γαλλικά Τεχνική Ορολογία, Γερμανικά Τεχνική Ορολογία, Ιταλικά Τεχνική Ορολογία, Ρώσικα Τεχνική Ορολογία

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Στοιχεία Μηχανών Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Ηλεκτρονικά, Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι, Μετάδοση Θερμότητας Ι, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Οργάνωση Παραγωγής Ι, Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Κινηματική Μηχανών & Μηχανισμών, Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ, Υπολογιστικές Μέθοδοι

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Δυναμικά Μηχανών & Μηχανισμών, Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος Ι, Εισαγωγή στα πεπερασμένα στοιχεία, Θερμοκινητήρες

Κατ’ επιλογή μαθήματα:
Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Ελαφρές Κατασκευές, Εμβιομηχανική Ι, Θεωρία Ελαστικότητας (επιλέγεται 1 κατ’ επιλογή μάθημα), Σεμινάρια Εφηρμοσμένης Μηχανικής: Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών, Ειδικά Θέματα Μηχανικής, Σπουδαστική Εργασία

Εξάμηνο 8ο
6 μαθήματα από τα πακέτα εξειδίκευσης

Εξάμηνο 9ο
4 μαθήματα από τα πακέτα εξειδίκευσης, Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 10ο
4 μαθήματα από τα πακέτα εξειδίκευσης

Γ1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Εξάμηνο 8ο
Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών, Ανώτερη Αντοχή Υλικών, Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών & Συνθέτων Υλικών, Διάδοση και Σκέδαση Κυάτων, Αεροναυπηγικά Υλικά, Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών, Εμβιομηχανική ΙΙ, Φυσική και Χημεία Πολυμερών, Θεωρία Βιοελαστικότητας (Επιλέγονται 4 κατ’ επιλογή μαθήματα)
Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Μηχανικής: Ειδικά Θάματα Μηχανικής, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών

Εξάμηνο 9ο
Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά, Μηχανική Σύνθετων Υλικών, Μηχανική των Θραύσεων, Μη καταστροφικές δοκιμές και Έλεγχοι, Ανάλυση οριακής Φόρτισης, Βιοϋλικά
Διπλωματική Εργασία (Επιλέγονται 2 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 10ο
Αεροελαστικότητα, Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά, Ανάλυση Σημάτων – Αισθητήρες – Εφαρμογές ΜΚΕ, Κόπωση Αεροπορικών Κατασκευών, Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης, Τεχνητά Όργανα

Γ2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

Εξάμηνο 8ο
Τεχνητή Νοημοσύνη, Σχεδιασμός Τύπων, Ρομποτική, Δυναμική Μηχανών ΙΙ, Ειδικές μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων, Διαγνωστική-Προγνωστική Μηχανών, Ηχομονώσεις, Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα, Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών (Avionics), Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ (Επιλέγονται 2 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 9ο
Σχεδιασμός Μηχ/κών Συστημάτων, Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών, Μηχανικές Διακίνησης Υλικών, Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση, Έμπειρα Συστήματα, Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής, Βιομηχανικός Αυτοματισμός, Επαγγελματική Δεοντολογία
Διπλωματική Εργασία (Επιλέγεται 1 κατ’ επιλογή μάθημα)

Εξάμηνο 10ο
Γραφικές μέθοδοι Σχεδιασμού με Η/Υ & Εργαστ., Τριβολογία, Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων, Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών, Σχεδιασμός Ευφυών Μηχανών, Οριακός Σχεδιασμός, Τεχνολογία Laser & Βιομηχανικές Εφαρμογές, (Επιλέγονται 3 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Γ3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΑΠ)

Εξάμηνο 8ο
Θερμικές Εγκαταστάσεις, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Μηχανές εσωτερικής Καύσεως, Θερμικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Έλεγχος Αερίων και Σωματιδιακών Ρυπαντών, Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία, Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών, Ειδικά Κεφ. Μεταφοράς Μάζας και Θερμότητας, Θερμικά Δίκτυα, Αεροδυναμική (Επιλογή 4 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 9ο
Φαινόμενα Μεταφοράς, Αεροστρόβιλοι-Ατμοστρόβιλοι, Εστίες, Καύση και Ρύποι, Ηλιακή Θερμική Τεχνική, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Μαγνητοθερμικά Προβλήματα, Πυρηνική Σύντηξη, εφαρμογές Πυρηνικής Τεχνολογίας, Θεωρία Οριακού Στρώματος, Πειραματική Ρευστοδυναμική/Αεροδυναμική, Διπλωματική Εργασία (Επιλέγονται 3 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 10ο
Υπολογιστική Αεροδυναμική, Ψύξη και Κλιματισμός, Λέβητες, Μετατροπές Ενέργειας, Πυρηνικές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις & Περιβάλλον, Θεωρία και Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών, Ασταθείς και Δευτερογενείς Ροές στους Θερμοκινητήρες, Αεροδιαστημικά Προωστικά Συστήματα, Θεωρία Πυραύλων (Επιλέγονται 4 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Γ4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εξάμηνο 8ο
Βιομηχανική Διοίκηση Ι, Εργονομία, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης Ι, Τεχνητή Νοημοσύνη, Έλεγχος Αερίων και Σωματιδιακών Ρυπαντών, Διαγνωστική-Προγνωστική Μηχανών, Βιομηχανική Κοινωνιολογία (Επιλέγονται 3 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 9ο
Οργάνωση Παραγωγής ΙΙ, Βιομηχανική Διοίκηση ΙΙ, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης ΙΙ, Έμπειρα συστήματα, Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση, Μηχανές Διακίνησης Υλικών, Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανίας, Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής, Διπλωματική Εργασία, (Επιλέγεται 1 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 10ο
Οικονομία -Δίκαιο, Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ, Υγιεινή – Ασφάλεια Εργασίας (Επιλέγεται κατ’ επιλογή μαθήματα)

Γ5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Εξάμηνο 8ο
Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών, Ανώτερη Αντοχή Υλικών, Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών, Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων, Αεροναυπηγικά Υλικά, Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών, Εμβιομηχανική ΙΙ, Φυσική & Χημεία Πολυμερών, Βιοελαστικότητας
(Επιλέγονται 4 κατ’ επιλογή μαθήματα)
Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Μηχανικής: Ειδικά Θέματα Μηχανικής, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Αντοχής Υλικών

Εξάμηνο 9ο
Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά, Μηχανική Σύνθετων Υλικών, Μηχανική των Θραύσεων, Μη καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι, Ανάλυση Οριακής Φόρτισης, Βιοϋλικά, Διπλωματική Εργασία, (Επιλέγονται 2 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Εξάμηνο 10ο
Αεροελαστικότητα, Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά, Ανάλυση Σημάτων-Αισθητήρες-Εφαρμογές ΜΚΕ, Κόπωση Αεροπορικών Κατασκευών, Σχεδιασμός με ανοχή βλάβης, Τεχνητά Όργανα (Επιλέγονται 4 κατ’ επιλογή μαθήματα)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Εξάμηνο 7ο
Βασικός Σχεδιασμός Αεροχημάτων, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Θερμοκινητήρες, Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Ι, Αεροδυναμική Ι, Σπουδαστική Εργασία, Ένα μάθημα επιλογής των πακέτων εξειδίκευσης των Τομέων

Εξάμηνο 8ο
Μηχανική Πτήσης Ι, Προωθητικά Συστήματα, Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών ΙΙ, Συστήματα Αεροσκαφών, Τεχνολογία Αεροπορικών Κατασκευών, Ένα μάθημα επιλογής των πακέτων εξειδίκευσης των Τομέων

Εξάμηνο 9ο
Συστήματα Ελέγχου Πτήσης, Τρία μαθήματα επιλογής των πακέτων εξειδίκευσης των Τομέων, Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 10ο
Μηχανική Πτήσης ΙΙ, Τρία Μαθήματα επιλογής των πακέτων εξειδίκευσης των Τομέων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.