Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Παν.Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (1980) με αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών. Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους.

Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος οδήγησε, μέσα από την πράξη, στην ανάδειξη και κάλυψη των σημαντικών εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Το εξαιρετικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η πενταετής φοίτηση εφοδιάζουν τους αποφοίτους με ισχυρά προσόντα που ενισχύουν τις προϋποθέσεις για μια καλή σταδιοδρομία. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς, ως επαγγελματίες ή ερευνητές ή και καθηγητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o ΕΞΆΜΗΝΟ
Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών Θεωρία Κυκλωμάτων

2o ΕΞΆΜΗΝΟ
Βασικά Ηλεκτρονικά Γραμμική Άλγεβρα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

3o ΕΞΆΜΗΝΟ
Διακριτά Μαθηματικά Ι Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ι Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ Πιθανότητες Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

4o ΕΞΆΜΗΝΟ
Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Δομές Δεδομένων Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων


5o ΕΞΆΜΗΝΟ

Βάσεις δεδομένων Ι Μικροϋπολογιστές Ι Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Ι Επιστημονικός Υπολογισμός Ι Λειτουργικά Συστήματα Ι


6o ΕΞΆΜΗΝΟ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Παράλληλη Επεξεργασία Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

7o ΕΞΆΜΗΝΟ
Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τεχνητή Νοημοσύνη Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

8o ΕΞΆΜΗΝΟ
Προγραμματισμός στον παγκόσμιο ιστό
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΎ ΕΞΑΜΉΝΟΥ
Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας Ανάκτηση Πληροφορίας Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I & II Θεωρία Αποφάσεων Κατανεμημένα Συστήματα I Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών(Μέρος Α) Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών(Μέρος B) Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι Πιθανοτικές Τεχνικές Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Προχωρημένες Δομές Δεδομένων και Γραφική Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές Σχεδιασμός συστημάτων VLSI Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ EΑΡΙΝΟΎ ΕΞΑΜΉΝΟΥ
Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Συστήματα Διανομής Πληροφορίας στο Διαδίκτυο Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Ειδικά Θέματα Σχεδίασης VLSI Συστημάτων Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Εισαγωγή σε VLSI Εισαγωγή στην Βιοπληροφορική Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης e-Επιχειρείν Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα Επιστημονικός Υπολογισμός II Εργαστήριο Εφαρμογών της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ευφυής Προγραμματισμος Κοινωνικές & Νομικές πλευρές της Τεχνολογιας Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ Λειτουργικά Συστήματα II Μικροϋπολογιστές Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων Προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Σημασιολογία και Ορθότητα Προγραμμάτων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Τμήματος

  • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών»
  • «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»,

2. Διαπανεπιστημιακά-Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  • «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων»,
  • Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων»,
  • «Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού»
  • «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.