Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών | Παν.Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται στις τέσσερις κατευθύνσεις, που καθορίζονται από τους Τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ Έτος

Χειμερινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):
Μαθηματικά I, Φυσική Ι, Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ι, Γραμμική Αλγεβρα, Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική, Μηχανολογικό Σχέδιο

Εαρινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):
Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική IΙ, Εισαγωγή στους Υπολογιστές ΙΙ, Διαφορικές Εξισώσεις, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Ι, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

Χειμερινό εξάμηνο (επιλογής):
Φιλοσοφία Ι, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Κβαντομηχανική Ι, Ξένη Γλώσσα/ Αγγλικά Ι, Ξένη Γλώσσα/ Γαλλικά Ι, Ξένη Γλώσσα/Γερμανικά Ι, Ξένη Γλώσσα/Ιταλικά Ι, Ξένη Γλώσσα/ Ρωσικά Ι

Εαρινό εξάμηνο (επιλογής):
Φιλοσοφία ΙΙ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ΙΙ, Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Ψυχολογία και Οδηγητική του Εφήβου, Νεοελληνική Γλώσσα, Αγγλικά ΙΙ, Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ, Ρωσικά ΙΙ

B’ Έτος
Χειμερινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):

Μαθηματικά ΙΙΙ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα :Ανάλυση και Σχεδιασμός I, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αριθμητικές Μέθοδοι, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά II, Πιθανοθεωρία και Στατιστική, Τεχνική Μηχανική Ι

Εαρινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):
Μαθηματικά ΙV, Ηλεκτρικά Κυκλώματα :Ανάλυση και Σχεδιασμός ΙΙ, Μικροηλεκτρονική, Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση, Αρχές & Γλώσσες Προγραμματισμού, Ενεργειακά Κυκλώματα, Τεχνική Μηχανική ΙΙ

Χειμερινό εξάμηνο (επιλογής):
Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία Ι, Γαλλικά – Τεχνική Ορολογία Ι, Γερμανικά – Τεχνική Ορολογία Ι, Ιταλικά – Τεχνική Ορολογία Ι, Ρωσικά – Τεχνική Ορολογία Ι

Εαρινό εξάμηνο (επιλογής):
Ξένη Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία ΙΙ, Γαλλικά – Τεχνική Ορολογία ΙΙ, Γερμανικά – Τεχνική Ορολογία ΙΙ, Ιταλικά – Τεχνική Ορολογία ΙΙ, Ρωσικά – Τεχνική Ορολογία ΙΙ

Γ’ Έτος
Χειμερινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά, Σήματα & Συστήματα Ι, Εισαγωγή στα ΣΗΕ, Ηλεκτρικές Μηχανές I, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι, Οικονομική Ανάλυση

Εαρινό εξάμηνο (υποχρεωτικά):
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ, Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα, Σήματα & Συστήματα ΙΙ, Εισαγωγή στις Επικοινωνίες, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ, Βιομηχανική Διοίκηση και Οικονομία

Δ’ Έτος

Κύκλος σπουδών: Τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορίας

Χειμερινό εξάμηνο:
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Θεωρία Πληροφοριών, Ηλεκτρακουστική Ι, Διάδοση Κυμάτων & Σχεδίαση Κεραιών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Φυσική των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων, Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα, Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

Εαρινό εξάμηνο:
Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Συστήματα Ευρείας Εκπομπής, Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης, Αναγνώριση Προτύπων Ι, Ηλεκτρακουστική ΙΙ, Νέες Τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Κύκλος σπουδών: Συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Χειμερινό εξάμηνο:
Ανάλυση ΣΗΕ Ι, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, Ηλεκτρική Οικονομία, Θερμικές Εγκαταστάσεις

Εαρινό εξάμηνο:
Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ, Εξοπλισμός Υψηλών Τάσεων-Μονώσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ, Συστήματα Ψύξης και Θέρμανσης, Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ

Κύκλος σπουδών: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών

Χειμερινό εξάμηνο:
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι, Προηγμένα Μικτά Αναλογ. / Ψηφ. Κυκλ. & Διατάξεις, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) Ι, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι

Εαρινό εξάμηνο:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) ΙΙ, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ

Κύκλος σπουδών: Συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Χειμερινό εξάμηνο:
Σχεδιασμός Δυναμικών Συστημάτων I, Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι, Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι, Βιομηχανική Πληροφορική, Εργαστήριο Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου I, Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εαρινό εξάμηνο:
Σχεδιασμός Δυναμικών Συστημάτων ΙΙ, Ψηφιακός Έλεγχος, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ, Συστήματα Ελέγχου στη Βιομηχανία, Εργαστήριο Αναλογικού και ψηφιακού Ελέγχου ΙΙ, Ευφυής ‘Έλεγχος

Ε’ Έτος

Κύκλος σπουδών: Τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορίας

Χειμερινό εξάμηνο:
Τηλεπληροφορική (Τηλεματική), Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης, Τεχνολογία Ομιλίας

Εαρινό εξάμηνο:
Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες Πολυμέσων, Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ, Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών, Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τεχνολογία Φυσικής Γλώσσας, Υπολογιστικές Μέθοδοι Ηλεκτρομαγνητισμού, Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου, Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα

Κύκλος σπουδών: Συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Χειμερινό εξάμηνο:
Δοκιμές και μετρήσεις Υψηλών Τάσεων, Ανάλυση σφαλμάτων στα ΣΗΕ, Υπολογιστικές Μέθοδοι για την ανάλυση ΣΗΕ Ι, Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι, Συστήματα Μεταφοράς με συνεχές Ρεύμα, Τεχνολογία LASER & Εφαρμογές, Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Εαρινό εξάμηνο:
Δυναμική Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων, Προστασία από Υπερτάσεις- Αλεξικέραυνα, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Υπολογιστικές Μέθοδοι για την ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ, Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Φαινόμενα Ηλεκτρικών Εκκενώσεων σε Αέρια, Προστασία ΣΗΕ

Κύκλος σπουδών: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών

Χειμερινό εξάμηνο:
Βάσεις Δεδομένων & Γνώσεως, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού, Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές, Σχ. Ολοκλ. Συστημάτων με Τεχνικές VLSI, Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά, Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών, Εφαρμογές Οπτοηλεκτρονικής

Εαρινό εξάμηνο:
Έλεγχος και Ελεγξιμότητα Ψηφιακών Συστημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής & Γραφικά Υπολογιστή, Διαδικτυακός Υπολογισμός, Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα πραγματικού Χρόνου, Τεχνολογία Προηγμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων & Συστημάτων

Κύκλος σπουδών: Συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Χειμερινό εξάμηνο:
Προσαρμοστικός έλεγχος, Προηγμένα Θέματα Συστημάτων & Ελέγχου Ι, Στοχαστικός Έλεγχος, Σθεναρός Έλεγχος, Εργαστήριο Συστημάτων και Ελέγχου I

Εαρινό εξάμηνο:
Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής, Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων, Εργαστήριο Συστημάτων και Ελέγχου II, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημ. Ελέγχου με Υπολ., Μεθοδολογία Προσομοίωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μαχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2:

α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμων τμημάτων της αλλοπαπής.
β) Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής θετικής κατευθύνσεως ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
δ) Πτυχιούχοι Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (Μηχανικοί Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών).

Στο διδακτορικό δίπλωμα αναφέρεται υποχρεωτικά ο τίτλος του διπλώματος ή του πτυχίου του υποψηφίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.