Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών | Παν/μιο Πελοποννήσου

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών και των εφαρμογών αυτών και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που καλύπτει θέματα αιχμής όπως για παράδειγμα τα ενσωματωμένα συστήματα, η εικονική πραγματικότητα, η τεχνολογία διαδικτύου, και η τεχνητή νοημοσύνη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Τα έξι πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κοινά υποχρεωτικά μαθήματα. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σπουδών (Θεωρητικής Πληροφορικής, Συστημάτων Λογισμικού, και Τεχνολογίας Υπολογιστών), ενώ απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών στις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

  • Πληροφορική και Εφαρμογές
  • Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Πληροφορικής

Η πρώτη κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στην παραγωγή και τη βιομηχανία των υπολογιστών, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.