Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών | Παν. Πελοποννήσου

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών έχει ως αποστολή:1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στην επιστήμη και τεχνολογία των Τηλεπικοινωνιών σε όλο το φάσμα των μέσων και μεθόδων μετάδοσης της πληροφορίας, 2. Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, 3. Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και 4. Να προάγει την έρευνα με στόχο να μπορεί η χώρα να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας και να είναι σε θέση να εγκαθιστά, να παράγει και να διαθέτει συσκευές, διατάξεις, εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κορμός Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Εξάμηνο 1ο

Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Εισαγωγή στην Ε&Τ της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Γραμμική Άλγεβρα – Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Ελεύθερο Μάθημα

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Πιθανότητες και Στατιστική, Γραμμικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Λογική Σχεδίαση, Δομές Δεδομένων, Ακαδημαϊκά Αγγλικά – Αγγλική Ορολογία Ε&Τ Επικοινωνιών

Εξάμηνο 3ο
Ηλεκτρονική Ι, Σήματα και Συστήματα, Πεδία και Κύματα στις Επικοινωνίες, Αριθμητική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Ελεύθερο μάθημα

Εξάμηνο 4ο
Δίκτυα Επικοινωνιών Ι, Επικοινωνίες Ι, Λειτουργικά Συστήματα – Προγραμ/σμός Συστήματος, Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ελεύθερο μάθημα

Εξάμηνο 5ο
Οπτικά Συστήματα Επικοινωνιών, Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ, Επικοινωνίες ΙΙ, Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας, Θεωρία και Τεχνολογία Κεραιών, Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης, Στοχαστική Επεξεργασία Σήματος, Μικροκύματα και Κυματοδηγοί, Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου, Ελεύθερο Μάθημα

Εξάμηνο 6ο
Οπτοηλεκτρονική, Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες, Προσαρμοστικά Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Οπτικών Ινών, Στοχαστικά Μοντέλα Δικτύων & Ανάλυση Απόδοσης, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ασύρματες Ζεύξεις, Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων, Επεξεργασία Εικόνας, Συστήματα Εντοπισμού και Ραντάρ, Τηλεφωνικά Δίκτυα

Εξάμηνο 7ο
Πτυχιακή Εργασία, Επεξεργασία-Αναγνώριση Ομιλίας, Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Κωδικών, Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων, Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων, Σχεδίαση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας, Σύγχρονα Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών, Ελεύθερο Μάθημα, Σχεδίαση Συστημάτων Μετάδοσης Ενσύρματων Δικτύων

Εξάμηνο 8ο
Μοντελοποίηση-Ταυτοποίηση-Εξίσωση Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών, Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων, Πτυχιακή Εργασία, Τεχνικές προσομοίωσης δικτύων επικοινωνιών, Ειδικά θέματα Επεξεργασίας Σήματος, Ειδικά θέματα Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας, Ειδικά Θέματα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Ελεύθερο μάθημα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2008-09 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.