Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών | Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:

α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας, βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και

γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εργαστηριακά μαθήματα:
Α)ΣΧΕΔΙΟΥ
Β)ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και
Γ)ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ.

Οι εφαρμοσμένες τέχνες οργανώθηκαν σε τρεις χώρους

Α)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως τυποποίηση προϊόντων βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής παραγωγής, κόσμημα, μικρογλυπτική, κεραμική, μετάλλιο, παιχνίδι, μακέτα, διαφημιστικά είδη και ψηφιακές εφαρμογές.

Β)ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως αντικείμενα και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, βιτρίνα, ύφασμα, εκκλησιαστικές εφαρμογές (φορητή εικόνα, φρέσκο, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική, συντήρηση, βιτρώ) και ψηφιακές εφαρμογές και

Γ)ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που περιέχουν σπουδές όπως χαρακτική, φωτογραφία, παραδοσιακές και σύγχρονες τέχνες βιβλίου, συντήρηση και βιβλιοδεσία, εικονογράφηση, καλλιγραφία, αφίσα/γιγαντοαφίσα, graffiti, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου.

Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν επιστήμες της τέχνης που άπτονται άμεσα με το εικαστικό δημιούργημα, αλλά και όσα θεωρούνται απαραίτητα για την αισθητική παιδεία του εκκολαπτόμενου εικαστικού δημιουργού.

Μερικά από αυτά είναι:
Iστορία της Τέχνης, Αισθητική, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Ρυθμολογία, Αισθητική, Τεχνοκριτική, Ψυχολογία της Τέχνης, Χώρος και Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία Υλικών, Τέχνη και τεχνολογία (Media Art), Κοινωνιολογία, Καλλιτεχνική ανατομία, Εικαστική ορολογία, Διαφήμιση-Μάρκετινγκ, Διαχείριση Πολιτισμού, Λαϊκή Τέχνη – Λαογραφία, Ελληνική Λογοτεχνία, Ξένη Λογοτεχνία, Ανάλυση καλλιτεχνικών κειμένων, Θέατρο-Σινεμά, Μουσικολογία, Δημιουργική Γραφή, Μουσειολογία, Σημειωτική κ. ά

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.
Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του  του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.