Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΠΑ.ΜΑΚ.

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 51 μαθήματα, από τα οποία τα 40 είναι υποχρεωτικά.

α εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [2] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [3] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι [4] ΑΡΧΕΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ I [5] ΕΥΡΩΠAΪKH ENΩΣH KAI EΛΛHNIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ [6] ΑΣΤΙΚΟ ΔIKAIO [7] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ [1] ΙΤΑΛΙΚΑ Ι [2] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι [3] ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

β εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι [2] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [3] ΑΡΧΕΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΛOΓIΣTIKHΣ [4] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [5] ΑΓΓΛΙΚΑ II [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ [2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ [3] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ [4] ΑΡΧΕΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ II [5] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ [6] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ [7] ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

γ εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ [2] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [3] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ [4] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [5] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ [6] ΑΓΓΛΙΚΑ III [1] ΑΡΧΕΣ NOMIΣMATIKHΣ KAI EYPΩΠAΪKO NOMIΣMATIKO ΣYΣTHMA [2] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [3] ΔHMOΣIA OIKONOMIKH [4] ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [5] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ [6] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [7] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ [8] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ


δ εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIOIKHTIKΩN AΠOΦAΣEΩN I [2] ΑΡΧΕΣ MAPKETINΓK [3] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ [4] ΑΓΓΛΙΚΑ IV [1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ [2] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ [3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι [4] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ [5] ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ [6] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [7] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ [8] ΙΤΑΛΙΚΑ ΙV [9] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV [10] ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΛΕΧΩΝ [11] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ε εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIOIKHTIKΩN AΠOΦAΣEΩN II [2] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι [3] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ [4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [5] ΕΦAPMOΣMENH ΨYXOΛOΓIA ΣTIΣ EΠIXEIPHΣEIΣ [1] ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣXEΣEIΣ ΣTHN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH [2] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ [4] ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ [5] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ [6] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ [7] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

στ εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [2] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [3] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [4] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι [5] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [1] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [2] ΕΠΕΝΔYΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ KAI EYPΩΠAΪKH XPHMATOΔOTHΣH [3] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ [4] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [5] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ [6] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [7] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ζ εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [2] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ [3] ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA ΔIOIKHΣHΣ (MIS) [4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [2] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ [3] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ [4] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η/Υ [5] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [6] ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ(LOGISTICS) [7] Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

η εξάμηνο: μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής

[1] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ [2] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [3] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [4] ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ [1] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN [2] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ [3] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (OMAΔIKH EPΓAΣIA) [4] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ [5] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ [6] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ [7] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ [8] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [9] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ [10] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων οδηγεί στην απονομή των κάτωθι τίτλων:

α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Μ.Β.Α.)

β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων.

γ)Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών των συμμετεχόντων τμημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τον ενιαίο κανονισμό του Πανεπιστημίου, τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τους κανονισμούς εκπόνησης διδακτορικού των Τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).