Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών | ΠΑΜΑΚ

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών είναι ένα από τα δύο νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004) με σκοπό:
· Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων.

· Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

· Να διοργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

· Έχει έδρα στην πόλη της Έδεσσας, όπου γίνονται όλα τα μαθήματα.

· Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

· Η λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών υποστηρίζεται από το Γ’ΚΠΣ μέσω της υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ) «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2004-2006).

Η παράλληλη προσέγγιση των επιστημονικών πεδίων του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Λειτουργιών προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη για επιχειρήσεις και οικονομικούς οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα εσωτερικής διασύνδεσης των διαφόρων διοικητικών λειτουργιών και διεπιχειρησιακών συνεργασιών για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τις εξατομικευμένες ανάγκες / επιθυμίες των πελατών.
Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς, ώστε να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα μάρκετινγκ και διοικητικών λειτουργιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, όπως διαμορφώνονται σε διαρκή βάση από τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η αγορά εργασίας ζητά σήμερα εξειδικευμένα στελέχη Μάρκετινγκ που θα ασχοληθούν κυρίως με τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα προϊόντα, τις τιμές τους, την προβολή και διάθεσή τους στην αγορά. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να απορροφηθούν σχετικά εύκολα από τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, αφού θα πλεονεκτούν σε σχέση με αποφοίτους άλλων οικονομικών τμημάτων στους παρακάτω τομείς:

· Μάρκετινγκ

· Έρευνα Αγοράς

· Εταιρική Επικοινωνία

· Διαφήμιση

· Δημόσιες Σχέσεις

· Πωλήσεις

· Εξαγωγές

· Δίκτυα Διανομής

· Διοίκηση Παραγωγής

· Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

· Διοίκηση της Ποιότητας

· Προγραμματισμό Παραγωγής

· Διαχείριση Αποθεμάτων Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν επίσης, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων – ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).