Πληροφορική με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική | Παν. Στερεάς Ελλάδας

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 2003, με έδρα την πόλη της Λαμίας. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κράτους η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ίδρυσή του αποσκοπεί αφενός μεν στην περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφετέρου δε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα τμήμα πρωτοποριακό στον τομέα τον Εφαρμοσμένων Επιστημών διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχει ενταχθεί στο έργο του μέτρου 2.2. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Παν. Στερεάς Ελλάδος (2004-2006)» και κωδικό MIS 92108 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΚΤ) κατά 75% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 25%.

Επίσης έχει ενταχθεί στο έργο του μέτρου 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέων Τμημάτων Διεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Γ’ Φάση (2004-2006) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος – ΕΤΠΑ» και κωδικό MIS 98671 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Κρατική Συμμετοχή κατά 25%..

Το προτεινόμενο Τμήμα είναι ένα πρωτοποριακό Τμήμα στον Τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα της εξειδίκευσης των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελματικές προοπτικές στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής όσο και της Βιοϊατρικής.

Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές θέσεις απασχόλησης:

  • Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης Προγραμμάτων Ερευνάς και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων
  • Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα όπως η ανάλυση γονιδίων ,η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής κ.λ.π.
  • Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων.

Βιοϊατρική
Η Επιστήμη που εφαρμόζει αρχές και μεθόδους της τεχνολογίας, της μηχανικής και των θετικών βασικών επιστημών (φυσικής, χημείας και μαθηματικών) στην προσπάθεια διάγνωσης, θεραπείας, αλλά και κατανόησης των προβλημάτων που αναφαίνονται στη Βιολογία και την Ιατρική.

Πληροφορική
Η επιστήμη που ασχολείται με την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή την αποθήκευση, ταξινόμηση, ανάκληση και μετάδοση δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ή για την παροχή πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική  Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.