Εκλογές 2010 | Δηλώσεις Γ. Μίχα

Από Χρήστος Πανάγος 7 Νοεμβρίου 2010

O Γιάννης Μίχας ψήφισε στο εκλογικό κέντρο και δήλωσε ότι η συμμετοχή είναι χαμηλή μέχρι τώρα.

«Η συμμετοχή θα έιναι λίγο μεγαλύτερη από τις εθνικές εκλογές».