Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική Ιστορία με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της πολιτικής θεωρίας, της πολιτικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας, της θεωρίας του κράτους και των πολιτικών πρακτικών, της θεωρίας των πολιτικών συστημάτων, της ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας των θεσμών και της θεωρίας των πολιτικών κομμάτων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Εκτός από τρία υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιλογής. Μετά το 2ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών Β. Ευρωπαϊκών Σπουδών Γ. Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας Δ. Νεότερης Ιστορίας Ε. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης Στ. Πολιτικών Συστημάτων. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο και η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Φέτος ήταν η πρώτη, και δοκιμαστική, χρονιά του ανοιχτού σεμιναρίου μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων . Ορμώμενη από την θετική έκβαση αυτής της συλλογικής προσπάθειας, η οργανωτική επιτροπή προχωράει στην οργάνωση του σεμιναριακού προγράμματος για την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-11.

Προοπτικές απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες υπουργείων, σε ερευνητικά κέντρα, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, σε επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων, δημοσκοπήσεων, κέντρα πολιτικής ανάλυσης και έρευνας, σε επιτελικές θέσεις ανάλυσης και σχεδιασμού πολιτικής στα Πολιτικά Κόμματα, σε διεθνείς ή πολυμερείς οργανισμούς (Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ΟΑΣΕ, κλπ). στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Περισσότερες Πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Πάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.