Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1989, προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των οικονομικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη, Αστική Γεωγραφία, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Στατιστική Ι, Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 2ο
Οικονομική Γεωγραφία, Μικροοικονομική Θεωρία I, Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική της Επιχείρησης και Λογιστική, Στατιστική ΙΙ, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εξάμηνο 3ο
Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης, Χωροταξία, Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Οικονομική της Εργασίας και Πολιτική Εργατικού Δυναμικού, Οικονομική Ανάπτυξη Ι, Ποσοτικές Μέθοδοι ποσοτικής Ανάλυσης

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Οικονομική Αστικών Κέντρων, Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ
Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Επιλογή 2): Αρχές Συνταγματικού Δικαίου και Συνταγματικό Οικονομικό Δίκαιο, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Σχεδιασμός Αστικής και Περιφερειακής Τεχνικής Υποδομής, Λογιστική, Αγροτική Οικονομική Πολιτική, Χαρακτηριστικά Εργατικού Δυναμικού, Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι, Περιβαλλοντική Ιστορία & Πολιτική, Ιστορία Θεωριών του Χώρου

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Πολιτική Μεταφορών, Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι, Οικονομετρία
Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Επιλογή 2): Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων, Κοινωνική Δημογραφία, Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές της ΕΕ., Στατιστικές Εφαρμογές Η/Υ, Σχολές Οικονομικής Σκέψης, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφερειών, Λογιστική Εταιρειών, Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας, Οικονομικό Δίκαιο, Περιφερειακή Ανάπτυξη και υποδομές

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Περιφερειακά υποδείγματα, Πολιτική Περιβάλλοντος, Δημοσιονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική
Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Επιλογή 2): Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, Προγράμματα Η/Υ στη γεωγραφική ανάλυση, Οικονομική των δημοσίων επιχειρήσεφν και οργανισμών, Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, Πρότυπα χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων, Θεωρίες απασχόλησης και ανεργίας, Αγροτική οικονομία και πολιτική, Τεχνολογική πρόοδος και οικονομική ανάπτυξη, Χρηματοπιστωτικό σύστημα ανάπτυξης, Προβλήματα και πολιτικές της δεύρυνσης της Ε.Ε

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική, Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική, Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική, Μακροοικονομική Πολιτική
Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Επιλογή 2):
Περιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας, Παραγωγικές Διαδικασίες Μικρής Κλίμακας, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Περιφερειακών Προγραμμάτων, Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Οικονομική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ελληνικό Δημοσιονομικό Σύστημα-Δημόσιο Λογιστικό, Λογιστικό Σχέδιο, Οικονομίες σε Μετάβαση και Διεύρυνση της ΕΕ. , Κεφαλαιαγορά-Χρηματαγορά, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές, Σχεδιασμός και διοίκηση έργου, Μέθοδοι Ανάλυσης Περιφερειακών Δεδομένων

Εξάμηνο 8ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Περιφερειακή Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφερειακός Προγραμματισμός, Ελληνική Οικονομία, Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Επιλογή 2): Πολιτιστική Ανάπτυξη: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση, Πολιτική Γης και Κατοικίας, Πληροφορική και Οικονομία, Θέματα Κλαδικής Οικονομικής Ανάλυσης, Χωρική Ανάλυση Υπηρεσιών, Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική, Eιδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική, Προβλήματα και Πολιτικές της Διεύρυνσης της ΕΕ., Αγορά Εργασίας και Φύλο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι και πλέον χρόνια (παλαιότερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο τα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορία, όσο και τα επιστημονικά εφόδια όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στα πάντα επίκαιρα θέματα του σχεδιασμού προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, των δημόσιων οικονομικών, του χωρικού σχεδιασμού κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.