Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ)

1ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία, Εισαγωγή στην Οπτική Ανθρωπολογία: Εθνογραφικές Ταινίες, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.), Ανθρωπολογία και Λαογραφία

3ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, Οικονομική Ανθρωπολογία

5ο Εξάμηνο
Αστική Ανθρωπολογία, Κοινότητες, Ταυτότητες, Eθνοτικές Ομάδες, Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία

B. Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ)

3ο Εξάμηνο
Aνθρωπολογία Άλλων Kοινωνιών: Tο Παράδειγμα των Bαλκανίων, Ανθρωπολογία και Μουσειολογία, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου, Ανθρωπολογία της Υγείας, Aνθρωπολογικές και Iστορικές Προσεγγίσεις της Συγγένειας, Ανθρωπολογικές και Kοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Παρέκκλισης και του Eγκλήματος, Εδραίες και Νομαδικές Κοινωνίες, Eιδικά Θέματα Νεοελληνικής Iστορίας (20ος Αιώνας), Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος–μέσα 20ου αι), Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία, Κύκλος Ζωής και Νέες Τεχνολογίες, Φιλοσοφία της Επιστήμης- Επιστημολογία

5ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία του Χώρου, Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών, Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς: Ελληνικές και Άλλες Κοινότητες, Διδακτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας, Εθνομουσικολογία, Οπτική Ανθρωπολογία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις

7ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων, Ανθρωπολογία του Τουρισμού, Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών, Ανθρωπολογία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις του Αγροτικού Χώρου, Ζητήματα Εθνογραφίας και Ανθρωπολογικής Θεωρίας, Πολυπολιτισμικότητα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Γ. Σεμινάρια
Ανθρωπολογία και Πολιτισμικά Μουσεία, Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις των Αρχειακών Πηγών, Eθνογραφία και Παραδείγματα Eπιτόπιας Έρευνας, Kοινωνικές Aναπαραστάσεις της Παρέκκλισης και του Kοινωνικού Eλέγχου

Δ. Εργασίες
Εξαμηνιαία, Θερινή, Πτυχιακή

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ)

2ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο, Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Παρελθόντος, Εισαγωγή στη Στατιστική: Κοινωνικές Στατιστικές, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία, Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων

4ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία και Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία, Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας, Πολιτική Ανθρωπολογία, Πολιτισμική Ανθρωπολογία

6ο Εξάμηνο
Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία, Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Β. Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ)

4ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία της Τροφής και του Ποτού, Ανθρωπολογία του Σώματος, Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης, Γλώσσα και Επικοινωνία, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές Θεωρίες, Ελληνική Εθνογραφία, Eισαγωγή στη Xρήση H/Y για τις Kοινωνικές Eπιστήμες, Εφαρμοσμένη Ανθρωπολογία, Kοινωνικός Έλεγχος: Kοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις των Tιμωρητικών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο
Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία και Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία και Λογοτεχνία, Ανθρωπολογία και Ψυχολογία, Ανθρωπολογία του Δικαίου, Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού, Ανθρωπολογία του Φύλου, Ανθρωπολογία των Ηλικιών, Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού, Εθνογραφίες μη Δυτικών Κοινωνιών, Θεωρίες της Ανταλλαγής και Παγκοσμιοποίηση, Θεωρίες του Πολιτισμού, Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετα-σοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη, Πολιτισμική Εγκληματολογία, Συγγένεια και Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής

8ο Εξάμηνο
Αγροτικός Χώρος και Κοινωνικο-πολιτικά Ζητήματα κατά τον 19ο αι. στην Ελλάδα: Θρησκεία, Παιδεία, Γλώσσα, Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας

Γ. Σεμινάρια
Ανθρωπολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρωπολογία της Υγείας: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο Εθνογραφικών Ταινιών και Φωτογραφίας, Μνήμη και Παρελθόν: Εθνογραφικές Προσεγγίσεις

Δ. Εργασίες
Εξαμηνιαία: Θρησκεία και Εθνικισμός στη Μέση Ανατολή, Θερινή, Πτυχιακή

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.