Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

To Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ σε ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί από το 1990. Στις δύο σχεδόν δεκαετίες λειτουργίας του, συνέβαλε στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς του χώρου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας του είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και η ενασχόληση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να συμμετέχουν με ουσιαστικό λόγο και συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης και του πολιτισμού.

  • Προπτυχιακές Σπουδές

A’ εξάμηνο
Η/Υ – Εισαγωγή στην πληροφορική Πολιτική Επιστήμη Δημιουργική Γραφή Ι Η Τέχνη του Λόγου Ι Θεωρία της Επικοινωνίας Ι Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Μέσα Επικοινωνίας Ι

Β’ εξάμηνο
Εισαγωγή στο Internet και στα πολυμέσα Παγκοσμιοποίηση και Κουλτούρα των Μέσων Δημιουργική Γραφή ΙΙ Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ Η Τέχνη του Λόγου ΙΙ Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύματος

Γ’ εξάμηνο
Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι Εισαγωγή στη Διαφήμιση και στις Δημόσιες Σχέσεις Υλικός Πολιτισμός και Επικοινωνία: Μετα-ανθρωπολογία I Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων Ι Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία Ι Αγγλικά της Επικοινωνίας Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση Εισαγωγή στον Κινηματογράφο Παγκοσμιοποίηση και Κουλτούρα των Μέσων ΙΙ

Δ’ εξάμηνο
Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ Επικοινωνία και Γλώσσα Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων ΙΙ Υλικός Πολιτισμός και Επικοινωνία: Μετα-ανθρωπολογία II Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Αρχές marketing: προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτισμός Πολιτιστική Πολιτική Στοιχεία Φιλοσοφίας Ιστορία του Πολιτισμού Αγγλικά του Πολιτισμού Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Ε’ εξάμηνο
Αγγλικά των ΜΜΕ

  • Πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης

Ε’εξάμηνο
Κουλτούρα, Μέσα και Πολιτισμός Ι Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Γυναίκα και Κινηματογράφος Οπτικός Πολιτισμός Πολιτιστικό Εργαστήριο Ι Αισθητική των Μέσων Ι Θεωρίες των Μέσων Ι Ιστορία της Τέχνης Ι Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι Πολιτική Οικονομία των Εντύπων και των Οπτικοακουστικών Μέσων Πολιτική Επικοινωνία Ι Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία

ΣΤ’ εξάμηνο
Κουλτούρα, μέσα και πολιτισμός ΙΙ Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Ιστορία του Θεάτρου Δίκαιο του Πολιτισμού Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙ Αισθητική των Μέσων ΙΙ Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ) Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές Φύλο και Λογοτεχνία Άμεσο marketing Θεωρίες των Μέσων ΙΙ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ

Z’ εξάμηνο
Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙΙ: Ιστορία και πρακτική της φωνής Κράτος και Θέαμα Πολιτιστικό Εργαστήριο V: Στρατηγικά ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς Ειδικά Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Ιστορία του Κινηματογράφου Ι Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙΙ Εικόνα και Επικοινωνία Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι Φύλο και Διαφήμιση Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου Δίκαιο των Μέσων Ι – Δίκαιο του Τύπου Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΙΙ Θεωρίες των Επιστημών


Η’ εξάμηνο

Διαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα Πολιτιστικό Εργαστήριο IV Εικόνα και Πολιτισμός Οικονομία και Πολιτισμός Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ Νέες καταναλωτικές τάσεις Δίκαιο των Μέσων ΙΙ – Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης Ανάλυση Μηνύματος Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ

  • Μέσων επικοινωνίας

Ε’ εξάμηνο
Πολιτική Οικονομία των Εντύπων και των Οπτικοακουστικών Μέσων Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Θεωρίες των Μέσων Ι Πολιτική Επικοινωνία Ι Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία Εργαστήριο δημοσιογραφίας Ι Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι Αισθητική των Μέσων Ι Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης Κουλτούρα, Μέσα και Πολιτισμός Ι Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Οπτικός Πολιτισμός Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου Γυναίκα και Κινηματογράφος Ιστορία της Τέχνης Ι

ΣΤ’ εξάμηνο
Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ Θεωρίες των Μέσων ΙΙ Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί Εργαστήριο δημοσιογραφίας ΙΙ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές Οργάνωση και Διοίκηση Δίκαιο του Πολιτισμού Αισθητική των Μέσων ΙΙ Φύλο και Λογοτεχνία Κουλτούρα, μέσα και πολιτισμός ΙΙ

Z’εξάμηνο
Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι Ειδικά Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Εικόνα και Επικοινωνία Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ Δημοσιογραφικό Εργαστήριο ΙΙΙ Δίκαιο των Μέσων Ι – Δίκαιο του Τύπου Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΙΙ Ιστορία του Κινηματογράφου Ι Κράτος και Θέαμα Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα Φύλο και Διαφήμιση Θεωρίες των Επιστημών

Η’ εξάμηνο
Δημοσιογραφικό Εργαστήριο ΙV Εικόνα και Πολιτισμός Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ Δίκαιο των Μέσων ΙΙ – Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης Ανάλυση Μηνύματος Διαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα Οικονομία και Πολιτισμός Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ

  • Διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων

Ε’ εξάμηνο
Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης Πολιτική Οικονομία των Εντύπων και των Οπτικοακουστικών Μέσων Αισθητική των Μέσων Ι Ιστορία της Τέχνης Ι Πολιτική Επικοινωνία Ι Οπτικός Πολιτισμός Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Θεωρίες των Μέσων Ι Κουλτούρα, Μέσα και Πολιτισμός Ι Γυναίκα και Κινηματογράφος

ΣΤ’ εξάμηνο
Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Δίκαιο του Πολιτισμού Θεωρίες των Μέσων ΙΙ Αισθητική των Μέσων ΙΙ Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι Άμεσο marketing Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ Φύλο και Λογοτεχνία Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί Κουλτούρα, μέσα και πολιτισμός ΙΙ Ιστορία του Θεάτρου

Z’ εξάμηνο
Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα Κράτος και Θέαμα Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου Εικόνα και Επικοινωνία Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΙΙ Δίκαιο των Μέσων Ι – Δίκαιο του Τύπου Θεωρίες των Επιστημών Ιστορία του Κινηματογράφου Ι Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ Φύλο και Διαφήμιση Ειδικά Θέματα Διεθνούς Πολιτικής

Η’εξάμηνο
Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV Διαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισμών Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ Νέες καταναλωτικές τάσεις Ανάλυση Μηνύματος Εικόνα και Πολιτισμός Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ Οικονομία και Πολιτισμός Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες Δίκαιο των Μέσων ΙΙ – Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.