Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Γ.Π.Α.

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για τη ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα των τροφίμων.

Παράλληλα, προάγει την υπάρχουσα γνώση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μικρών και μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας μας.

Οι στόχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι:

  • Η δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών, για τη στελέχωση των Βιομηχανιών Τροφίμων
  • Η ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών
  • Η παροχή επιστημονικών γνώσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων στα πλαίσια της συνεργασίας Πανεπιστημίου και Βιομηχανίας

Προπτυχιακές Σπουδές

O προπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί συνολικά δέκα εξάμηνα. Τα έξι πρώτα εξάμηνα (1 ο – 6 ο) ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει 34 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 μαθήματα επιλογής, τα οποία διδάσκονται από τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και παρέχουν στον φοιτητή γενικές Γεωπονικές γνώσεις. Στα τρία επόμενα εξάμηνα (7 ο – 9 ο), το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα ειδικών μαθημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τα οποία καλύπτουν τους τομείς της Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, της Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, της Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων, του Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων, της Γαλακτοκομίας και γενικά της Τεχνολογίας Τροφίμων. Τέλος, το 10 ο εξάμηνο ο φοιτητής εκπονεί την πτυχιακή του μελέτη σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του και υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του Τμήματος. Με την αποπεράτωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών απονέμεται στο φοιτητή το πτυχίο του Γεωπόνου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD).

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των συνεργαζόμενων τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.