Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | Γ.Π.Α.

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση γεωπόνων – γεωργοοικονομολόγων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας, φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία. Σε μια εποχή που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας έχουν μεγάλη ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στηριζόμενο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό του, και έχοντας πλήρη επίγνωση των αιτημάτων του παρόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοιμάζει τους φοιτητές του για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.

Στόχος, λοιπόν, του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο
Αγγλικά Ι Γενική & Ανόργανη Χημεία Εισαγωγή στην Γεωπονία Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Μαθηματικά Πολιτική Οικονομία Φυσική Αρχιτεκτονικό & Μηχανολογικό Σχέδιο Μετεωρολογία Τοπογραφία Φύλο ισότητα ευκαιριών και αγροτικός χώρος

2o Εξάμηνο
Αγγλικά ΙΙ Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία Γενική Βοτανική Γενική Μικροβιολογία Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη Οργανική Χημεία Συστηματική Βοτανική

3o Εξάμηνο
Αγγλικά ΙΙΙ Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Γενετική Μαθηματικά ΙΙ Μικροοικονομική Ανάλυση Οικολογία Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Στατιστική

4o Εξάμηνο
Αγγλικά ΙV Αγροτική Κοινωνιολογία Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις Διατροφή Αγροτικών Ζώων Εδαφολογία – Λιπασματολογία Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική Φυτοπαθολογία Μελισσοκομία – Σηροτροφία Μοριακή Βιολογία Πανίδα Φυσικών Οικοσυστημάτων

5o Εξάμηνο
Αγγλικά V Αρχές Φυτικής Παραγωγής Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική Ζωοτεχνία Μακροοικονομική Θεωρία Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Γενετική Πληθυσμών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Έλεγχος Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων Μορφογένεση της Ανάπτυξης & Πολλαπλασιασμός των φυτών

6o Εξάμηνο
Αγγλικά VI Γεωργικές Βιομηχανίες Ειδική Γεωργία Ειδική Δενδροκομία Λαχανοκομία Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομική της Γεωργικής Παραγωγής

7o Εξάμηνο
Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα στην Γεωργία Γενική Αμπελουργία Γεωργική Μετεωρολογία Ειδική Γεωργία ΙΙ Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία Κηπευτικά υπό κάλυψη Οι Η/Υ στην Οικονομία Οικονομική των Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Στοιχεία Ανθοκομίας

8o Εξάμηνο
Αγροτική Πολιτική Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι Οικονομετρία Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι Συγκριτική Γεωργία Ι Γεωργική Εκπαίδευση Ειδική Αμπελουργία Καλλωπιστικά Φυτά Μαθηματικά & Στατιστικά Υπολογιστικά Συστήματα Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Οργάνωση & Αυτοματισμός Γραφείου Χρηματοδότηση Αγροτικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

9o Εξάμηνο
Γεωργικές Εφαρμογές Θεωρία & Πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνικής Έρευνας Οικονομική Ανάλυση Αγροτικής Πολιτικής Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ Συνεταιριστική Οικονομία Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή καρποφόρα δένδρα) Εφαρμογές Πολυμέσων στην Οικονομία Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων ΙΙ Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας Συγκριτική Γεωργία ΙΙ Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης

10o Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας στοχεύει πρωτίστως στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα, αλλά με στόχο την υψηλή ποιότητα και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σπουδών διεπιστημονικής προσέγγισης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική) του γνωστικού αντικειμένου της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Αγροτικού Χώρου. Το Πρόγραμμα συνδυάζει και συνθέτει τις θεωρητικές γνώσεις με την αναπτυξιακή πράξη, ως βασικές συνιστώσες της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  ΓΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΓΑΠ μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | ΓΑΠ | Παρουσίαση.