Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | ΑΣΚΤ

Από Γ. Τσαλίκης 3 Νοεμβρίου 2010

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Η επιστήµη της Iστορίας και θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται, όχι ως επιλεγόµενη διδακτική ύλη, αλλά ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική) ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως π.χ. η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική- καλύπτει το χώρο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε αρχαίους αλλά και σύγχρονους πολιτισµούς της αναπτυσσόµενης περιφέρειας.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Τέχνης 1, Ιστορία Των Αισθητικών Θεωριών 1, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης 1, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1, Ευρωπαϊκή Ιστορία Των Νεοτέρων και Μοντέρνων Χρόνων 1, Ξένη Γλώσσα 1
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 1, Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας 1, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 1, Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης 1

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Τέχνης 2, Ιστορία Των Αισθητικών Θεωριών 2, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης 2, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2, Ευρωπαϊκή Ιστορία Των Νεοτέρων και Μοντέρνων Χρόνων 2, Ξένη Γλώσσα 2
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2, Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας 2, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 2, Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης 2

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης 1, Θεωρία και Φιλοσοφία της Τέχνης 1, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης 1, Κριτική της Τέχνης 1, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 3, Κοινωνιολογία της Τέχνης 1, Ξένη Γλώσσα 3
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Παρακολούθηση Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 1, Ιστορία Των Νέων Μέσων 1, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Τέχνης 1

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης 2, Θεωρία και Φιλοσοφία της Τέχνης 2, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης 2, Κριτική της Τέχνης 2, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4, Κοινωνιολογία της Τέχνης 2, Ξένη Γλώσσα 4
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Παρακολούθηση Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 2, Ιστορία Των Νέων Μέσων 2, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας, της Τέχνης 2, Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις της Τέχνης

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης 1, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης 3, Θεωρία της Τέχνης 1, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 5, Μουσειολογία 1
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ανθρωπολογία της Τέχνης 1, Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών 1, Τέχνη και Φιλοσοφία 1 , Συγκριτικές Προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας 1

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης 2, Ιστορία Νεοελληνικής Τέχνης 4, Θεωρία της Τέχνης 2, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 6, Μουσειολογία 2
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τέχνη και Ψυχανάλυση, Ανθρωπολογία της Τέχνης 2, Τέχνη και Φιλοσοφία 2, Συγκριτικές Προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας 2

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης 1, Παιδαγωγική, Διδακτική 1, Προβλήματα Έρευνας Στην Ιστορία της Τέχνης
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιμέλεια Εκθέσεων, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, Ειδικά Θέματα Ιστορίας Των Νέων Μέσων, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 1

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης 2, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Προβλήματα Στη Θεωρία της Τέχνης , Διδακτική 2
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 2, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης, Εισαγωγή Στην Ιστορία της Μουσικής, Εισαγωγή Στην Ιστορία Του Θεάτρου, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 2

9ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας

10ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προς το παρόν δεν λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ.