Τμήμα Χημείας | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Βασικό πρόγραμμα (1ο – 6ο εξάμηνα)

Κατά τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται εισαγωγικά αντικείμενα της Χημείας (Ανόργανη, Οργανική, Αναλυτική, Φυσική Χημεία κλπ), μαθήματα υποστηρικτικά (Φυσική, Μαθηματικά και χρήση Ηλεκτονικών Υπολογιστών) καθώς και μια ξένη γλώσσα. Κατά το 5ο και 6ο εξάμηνο τα διδασκόμενα αντικείμενα είναι πιο εξειδικευμένα και ειδικά.

Πρόγραμμα κατευθύνσεων (7ο – 8ο εξάμηνα)

Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις, όπου διδάσκονται ειδικά αντικείμενα σχετικά με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ παρακολουθούν και μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν, κατά την περίοδο που ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος στις αρχές του 7ου εξαμήνου σπουδών, την κατεύθυνση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Δεν επιτρέπεται να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι 4 κατευθύνσεις είναι:

  • Κατεύθυνση Γενικής και Ανόργανης Χημείας
  • Κατεύθυνση Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
  • Κατεύθυνση Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
  • Κατεύθυνση Βιομηχανικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.). Ο τίτλος είναι μοναδικός, αλλά ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δέκα κατευθύνσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Χημικού AΠΘ.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους φοιτητές με πτυχίο στη Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, Φυσική, Γεωλογία, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Ιατρική, Κτηνιατρική, Γεωπονία, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλείων Μεταλλουργών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής.