Τμήμα Θεάτρου | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη επιστημόνων με καλλιτεχνική παιδεία, και καλλιτεχνών με κατάλληλη θεωρητική υποδομή. Γι’ αυτό το λόγο και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός και καλλιτεχνικός, θεωρητικός και πρακτικός.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πτυχίο του Τμήματος Θεάτρου είναι ενιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων θεατρολογίας και διδακτικής του θεάτρου. Στη συνέχεια, με τα επιλεγόμενα μαθήματα, οι φοιτητές μπορούν να ειδικευτούν σε έναν τομέα της θεατρικής δραστηριότητας, ακολουθώντας μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Δραματολογία-Παραστασιολογία,
  • Σκηνογραφία-Ενδυματολογία,
  • Υποκριτική,
  • Γενική κατεύθυνση.

Eκτός από τις παραπάνω τέσσερις κύριες κατευθύνσεις προσφέρονται και δύο επιμέρους ειδικεύσεις (μικροί κυκλοι 4-6 μαθημάτων) στη Σκηνοθεσία και τον Κινηματογράφο, οι οποίες είναι προαιρετικές και μπορούν να προστεθούν στην κύρια κατεύθυνση.

Oι σπουδές στο Tμήμα Θεάτρου διαρκούν δέκα εξάμηνα. Περιλαμβάνουν 64 μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε α) Υποχρεωτικά, β) Υποχρεωτικής Επιλογής και γ) Ελεύθερης Επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες (ΔΜ). Επομένως το σύνολο των μαθημάτων αντιστοιχεί σε 192 ΔΜ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tο ΠMΣ απονέμει:

1. Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MΔE) στις Θεατρικές Σπουδές, με τίτλο: «H θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική», με πέντε κατευθύνσεις:

  • Παραστασιολογία-Δραματολογία
  • Σκηνογραφία-Ενδυματολογία
  • Υποκριτική
  • Σκηνοθεσία
  • Παιδαγωγική του θεάτρου

Κάθε χρόνο προσφέρονται δύο ή τρεις από τις παραπάνω κατευθύνσεις.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στις Θεατρικές Σπουδές.

Aντικείμενο του ΠMΣ είναι η μελέτη της θεατρικής παράστασης (και του δραματικού κειμένου ως βασικής της συνιστώσας) στη σύγχρονη και διαχρονική τους διάσταση (ιστορία, θεωρία και κριτική ανάλυση), αφ’ ενός, και η εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στα εκφραστικά μέσα και τους ειδικούς κώδικες που συνδυάζονται κατά την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης, αφ’ ετέρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ.