Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζει τους φοιτητές στη μελέτη και εφαρμογή οικονομικών θεωριών για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά για την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα εξάμηνα από 1-4, οι σπυδές είναι ενιαίες για όλους τους φοιτητές. Ωστόσο από το 5ο εξάμηνο, πρέπει να επιλέξουν μία από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Τομέας της Οικονομικής των Επιχειρήσεων
  • Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
  • Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:
1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία και
2. Πολιτική Ανάλυση.

Το Πρόγραμμα απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Πολιτικές Επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών AΠΘ.