Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, βιομηχανίες. Επίσης οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην ενεργειακή μηχανολογία και την αεροναυπηγική.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι, Πληροφορική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Πληροφορική ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Μαθηματικά ΙΙΙ, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική Ι, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτροτεχνία

Εξάμηνο 4ο
Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονική

Εξάμηνο 5ο
Στοιχεία Μηχανών Ι, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Εξάμηνο 6ο
Στοιχεία μηχανών II, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας – Εργομηχανές, Αυτόματος Έλεγχος, Βιομηχανική Διοίκηση

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

Εξάμηνο 7ο
Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών (Υ), Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ (Υ), Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM) (Υ), Πειραματική αντοχή υλικών (ΕΥ)

Εξάμηνο 8ο
Μορφοποιήσεις με Πλαστική Παραμόρφωση Υλικού (Υ), Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών (Υ), Δυναμική Κατασκευών (ΕΥ), Επιλογή και αστοχία υλικών (ΕΥ)

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών

Εξάμηνο 7ο
Αεροδυναμική (Υ), Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ι (Υ), Στροβιλομηχανές Ι (ΕΥ), Διαχείριση ενεργειακών πόρων (ΕΥ)

Εξάμηνο 8ο
Θερμοδυναμική ΙΙ (Υ), Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός (Υ), Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος (Υ), Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (ΕΥ), Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΥ)

γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιομηχανικής Διοίκησης

Εξάμηνο 7ο
Στατιστική Πολλών Μεταβλητών (Υ), Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (Υ), Οικονομική των επιχειρήσεων (ΕΥ), Επιχειρηματικό Περιβάλλον (ΕΥ)

Εξάμηνο 8ο
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (Υ), Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής (Υ), Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας (Υ), Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (ΕΥ)

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

Κύκλος εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών

Εξάμηνο 9ο
Χύτευση – Συγκολλήσεις (Υ), Πειραματικές Μέθοδοι Μελέτης των Υλικών (Υ), Τριβολογία (ΕΥ), Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (ΕΥ), Τεχνολογία προηγμένων υλικών (Υ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Διάβρωση και Προστασία Υλικών (Υ), Θερμικές Κατεργασίες και Μετασχηματισμοί Φάσεων (Υ), Εφαρμογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ), Μηχανική συμπεριφορά και κόπωση (ΕΥ), Εκβιομηχανική (ΕΥ), Έξυπνα υλικά-Νανοτεχνολογία (ΕΥ), Υλικά και περιβάλλον (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος εξειδίκευσης: Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών

Εξάμηνο 9ο
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (Υ), Τριβολογία (ΕΥ), Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ), Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων (Υ), Χωρικοί μηχανισμοί-Βιομηχανικά ρομπότ (ΕΥ), Αυτόματος και ψηφιακός έλεγχος δυναμικών συστημάτων, Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές (Υ), Σύνδεση συστημάτων CAD/CAE (Υ), Ελαφρές κατασκευές (ΕΥ), Μέθοδος οριακών πεπερασμένων στοιχείων (ΕΥ), Πειραματικές μέθοδοι στη δυναμική μηχανών (ΕΥ), Μηχανολογικός σχεδιασμός σε υπολογιστικά περιβάλλοντα (Υ), Μηχανική συμπεριφορά και κόπωση (ΕΥ), Εισαγωγή στην μηχανοηλεκτρονική (ΕΥ), Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων (ΕΥ), Εμβιομηχανική (ΕΥ), Βέλτιστος έλεγχος δυναμικών συστημάτων, Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος εξειδίκευσης: Τεχνική Μορφοποιήσεων

Εξάμηνο 9ο
Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου (Υ), Μηχανουργικές μορφοποιήσεις με ψηφιακή καθοδήγηση (Υ), Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ), Ειδικά κεφάλαια Μορφοποιήσεων (ΕΥ), Τριβολογία (ΕΥ), Χωρικοί Μηχανισμοί – Βιομηχανικά Ρομπότ (ΕΥ), Διαγνωστικός έλεγχος εργαλειομηχανών (ΕΥ), Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχανουργικών μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM) (ΕΥ), Μετρήσεις στερεάς γεωμετρίας-ακρίβειας κινήσεων και ταλαντωτικών μεγεθών (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Μηχανουργικές και Θερμικές Κατεργασίες Μορφοποίησης Οδοντώσεων (Υ), Εφαρμογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ), Εργαλειομηχανές (Υ), Μηχανική συμπεριφορά και κόπωση (ΕΥ), Μέθοδος ταχείας προτυτοποίησης (ΕΥ), Εμβιομηχανική (ΕΥ), Έξυπνα υλικά-Νανοτεχνολογία (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

β) Ενεργειακή κατεύθυνση σπουδών

Κύκλος εξειδίκευσης: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας

Εξάμηνο 9ο
Θερμικές στροβιλομηχανές (Υ), Θέρμανση (Υ), Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΕΥ), Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (ΕΥ), Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών (ΕΥ), Ειδικά κεφάλαια Θέρμανσης και Ψύξης (Υ), Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΥ), Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος I (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Καύση (Υ), Τεχνική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (Υ), Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΥ), Πηγές ρύπανσης (ΕΥ), Κλιματισμός (ΕΥ), Αεροπορικοί κινητήρες (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρύπανσης

Εξάμηνο 9ο
Τεχνολογία Προστασίας αερίου περιβάλλοντος (Υ), Χημεία και Βιολογία περιβάλλοντος (ΕΥ), Επεξεργασία καιδιαχείριση στερεών αποβλήτων (Υ), Διερεύνυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΥ), Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΥ), Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (ΕΥ), Περιβαλλοντική πληροφορική (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Ατμοσφαιρική Ρύπανση (Υ), Καύση (ΕΥ), Διαχείριση περιβάλλοντος (Υ), Πηγές ρύπανσης (ΕΥ), Τεχνολογία αντιρρύπανσης κινητήρων (ΕΥ), Αεροπορικοί κινητήρες (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος εξειδίκευσης: Ανάλυση Διεργασιών με τη βοήθεια Η/Υ

Εξάμηνο 9ο
Θερμικές στροβιλομηχανές (Υ), Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΥ/Υ), Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική Ρευστών (ΕΥ), Μηχανική ρευστών II (Υ/ΕΥ), Σχεδιασμός μηχανών εσωτερικής καύσης (ΕΥ), Δίκτυα ροής (ΕΥ), Εργαστήριο μηχανών εσωτερικής καύσης (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Καύση (ΕΥ), Υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα μεταφοράς μάζας και ενέργειας (Υ), Αεροπορικοί κινητήρες (Υ), Τεχνολογία αντιρρύπανσης κινητήρων (ΕΥ), Αεροναυτική υψηλών ταχυτήτων (ΕΥ), Ατμοσφαιρική ρύπανση (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιομηχανικής Διοίκησης

Εξάμηνο 9ο
Διαχείριση Αποθεμάτων και Διανομή Προϊόντων (Υ), Αξιοπιστία και Συντήρηση (Υ), Δυναμική Συστημάτων (Υ), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΥ), Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Εξάμηνο 10ο
Μάρκετινγκ και επικοινωνία (ΕΥ), Βιομηχανική Πληροφορική (ΕΥ), Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (ΕΥ), Προσομοίωση (ΕΥ), Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων (ΕΥ), Πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.