Τμήμα Φυσικής | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

1o εξάμηνο

* Γενική Φυσική Ι
* Αναλυτική Γεωμετρία & Διανυσματικός Λογισμός
* Χημεία
* Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
* Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική
* Ανάλυση Ι
* Ξένη Γλώσσα Ι

2o εξάμηνο

* Ανάλυση ΙΙ
* Γραμμική Αλγεβρα
* Γενική Φυσική ΙΙ
* Ατομική – Μοριακή Φυσική
* Γενικό Εργαστήριο
* Επιλογή

3o εξάμηνο

* Ανάλυση ΙΙΙ
* Θερμοδυναμική
* Διαφορικές εξισώσεις
* Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας
* Εισαγωγή στη δομή των Υλικών
* Εργαστήριο Aτομικής και Μοριακής Φυσικής

4o εξάμηνο

* Θεωρητική Μηχανική Ι
* Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
* Οπτική
* Ηλεκτρισμός -Μαγνητισμός
* Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής – Ι
* Επιλογή

5o εξάμηνο

* Θεωρητική Μηχανική ΙΙ
* Κβαντομηχανική Ι
* Βασική Ηλεκτρονική
* Εισαγωγή στην Αστρονομία
* Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων
* Εργαστήριο Οπτικής
* Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι

6o εξάμηνο

* Ηλεκτρομαγνητισμός
* Κβαντομηχανική ΙΙ
* Στατιστική Φυσική
* Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης – I
* Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
* Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι
* Επιλογή

7ο & 8ο εξάμηνα (κατευθύνσεις)

* Αστρονομίας
* Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
* Θεωρητικής Φυσικής
* Φυσικής Στερεας Κατάστασης
* Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας
* Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών
* Φυσικής Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος
* Εφαρμοσμένης Φυσικής
* Υπολογιστικής Φυσικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ δίνει δυνατότητα μεταπτυχιακού στους εξής κλάδους:

  • Ηλεκτρονικής Φυσικής με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων και

β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών.

  • Φυσική & Τεχνολογία Υλικών
  • Φυσικής Περιβάλλοντος
  • Με τρεις κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ:

α) Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Νανοτεχνολογία

β) Νανομηχανική & Νανοϋλικά

γ) Νανοβιοτεχνολογία

  • Υπολογιστικής Φυσικής

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φυσικής AΠΘ.