Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης για να διδάξουν μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού
Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Οντολογία-Μεταφυσική, Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία της επιστήμης, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Πολιτική φιλοσοφία, Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης, Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας
Φιλοσοφικά Κείμενα
Αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός: κείμενα, Πλάτωνος «θεαίτητος», Επικούρεια γνωσιολογία, φυσική & ηθική, Σκεπτικοί: Γνωσιολογία & ηθική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας: Προσωκρατικοί, Θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας: Χάιντεγκερ και μεταφυσική
Μαθήματα επιλογής
Εισαγωγή στην κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant, Εισαγωγή στη σκέψη του Berkeley, Η μουσική στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Εισαγωγή στη δημοκρατική θεωρία, Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής (Αρχαιότητα, Μεσαίωνας), Αρχαία πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία: Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης
Η πολιτική σκέψη στη Γαλλία του 18ου αιώνα, Προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά ρεύματα στη Γαλλία
Σεμινάρια
Πλατωνική διαλεκτική, Η πλατωνική θεωρία του έρωτα («Συμπόσιον», «Φαίδρος»), Η αριστοτελική θεωρία της τραγωδίας και της επιστήμης: Αριστοτέλους «Περ? φύσεως» και «Ποιητική»

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού
Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Φιλοσοφία της επιστήμης, Πολιτική φιλοσοφία, Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης, Ηθική φιλοσοφία, Λογική, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία
Φιλοσοφικά Κείμενα
Αριστοτέλης, «Μετά τα Φυσικά Α΄», Αριστοτέλης, «Περί ποιητικής»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Θέματα νεότερης φιλοσοφίας: Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία από τον Machiavelli στον Marx, Θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας: Το πρόβλημα της προοπτικής από τον Νίτσε έως τη μεταμοντέρνα σκέψη
Μαθήματα επιλογής
Σύγχρονες φιλοσοφικές προβληματικές και κοινωνική θεωρία, Πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία, Φιλοσοφία και κινηματογράφος, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Σύγχρονη καναδική πολιτική φιλοσοφία, Ο «θάνατος του Θεού» και το οντολογικό πρόβλημα (Nietzsche, Heidegger, Corbin), Η διαμόρφωση των σοσιαλιστικών θεωριών, Το κοινωνικό συμβόλαιο (18ος, 19ος, 20ος αιώνας)

Σεμινάρια
Πλάτων, «Θεαίτητος», Αρχαία ελληνική ηθική φιλοσοφία: Το πρόβλημα της ηδονής και του πόνου, Η διδασκαλία της φιλοσοφίας

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις), Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι, Σχολική Παιδαγωγική Ι, Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας (Μικροδιδασκαλίες), Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας (Από την ανάλυση περιεχομένου στην ανάλυση λόγου), Ιστορία της εκπαίδευσης (Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 19ος και 20ος αιώνας), Παιδαγωγική Κοινωνιολογία (Εκπαίδευση και φύλο), Συγκριτική Παιδαγωγική (Θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας), Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Δια βίου μάθηση: Θεωρία και πράξη, Κοινωνιολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου μάθηση στην Ε.Ε: Θεώρηση των Θεσμών και των Πρακτικών στις Χώρες Μέλη)

Μαθήματα επιλογής
Σχολική Παιδαγωγική (Βελτίωση του σχολείου), Ειδική Αγωγή (Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙ, Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές), Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές), Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Κορμού
Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής ΙΙ, Θέματα Κοινωνικοποίησης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Ιστορία της Αγωγής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας (Το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μικροδιδασκαλίες), Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας (Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες), Ιστορία της Εκπαίδευσης (Προσεγγίσεις στην Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα), Παιδαγωγική Κοινωνιολογία (Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein, Εθνοκεντρισμός και εξευρωπαϊσμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης), Συγκριτική Παιδαγωγική (H Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης), Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων)

Μαθήματα επιλογής
Σχολική Παιδαγωγική (Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών), Ειδική Αγωγή (Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ -Μαθησιακές δυσκολίες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές), Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές), Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Φιλοσοφίας προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους της Συστηματικής Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας. Τα θέματα των εργασιών και των διατριβών σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα και καλύπτουν πολλούς κλάδους της φιλοσοφίας.

Στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της Τυπικής και της Μη Τυπικής Μετασχολικής Εκπαίδευσης. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Διατμηματικού – Διεπιστημονικού Προγράμματος (ΔΠΜΣ) για το έτος 2009 – 2010 με τίτλο: «Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων: προωθώντας την Ιδεολογία της Ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής , ΑΠΘ.