Τμήμα Φαρμακευτικής | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Φαρμακευτικής αποτελείται από τρεις Τομείς:

1. Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας. Σε αυτόν είναι ενταγμένο το Εργαστήριο «Φαρμακευτικής Χημείας».

2. Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Σε αυτόν είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:

α) «Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων» και

β) Φαρμακευτικής Ανάλυσης.

3. Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας. Σε αυτόν είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια:

α) «Φαρμακογνωσίας» και

β) «Φαρμακολογίας».

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Γενική Χημεία, Ποιοτική Αναλυτική Χημεία
Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές επιστήμες και Φαρμακευτική Νομοθεσία, Προγραμματισμός Η/Υ

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βοτανική, Γενική Οργανική Χημεία, Κυτταρική Βιολογία, Μικροβιολογία, Ποσοτική Αναλυτική Χημεία

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία, Βιοχημεία Ι, Ειδική Οργανική Χημεία, Φαρμακευτική Ανάλυση Ι, Φυσική Χημεία
Μαθήματα Επιλογής
Ανατομία, Στατιστική, Μοριακή Βιολογία

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιοχημεία ΙΙ, Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ, Φαρμακευτική Χημεία (Οργανομεταλλικών ενώσεων και ορμονών), Φυσιολογία
Μαθήματα Επιλογής
Ενζυμολογία, Υγιεινή

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνταγοτεχνία, Γενική Φαρμακογνωσία, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία Ι, Φαρμακολογία Ι, Φυσική Φαρμακευτική

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βιοφαρμακευτική, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι, Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία Ι, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ, Φαρμακολογία ΙΙ

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εδική Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ, Επείγουσα Θεραπευτική, Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία ΙΙ, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ, Τοξικολογία

8ο Εξάμηνο
Οι φοιτητές στο 8ο εξάμηνο θα πρέπει να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις και να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία, Καλλυντικά, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Χημεία Φυσικών Προϊόντων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία και Θεραπευτική, Κλινική Φαρμακοκινητική, Κλινική Χημεία, Ραδιοφαρμακευτική χημεία, Συνταγοτεχνία, Υγιεινές Τροφές και Διαιτητικά Προϊόντα

9ο & 10ο Εξάμηνο

Οι φοιτητές μετά την περάτωση του τετραετούς κύκλου σπουδών πλήρους θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο, υποχρεούνται μέσα στα πλαίσια της Νομοθεσίας της ΕE με την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελλάδα να κάνουν πρακτική άσκηση επί ένα έτος (4 τρίμηνα) σε:

α) Φαρμακείο ανοικτό στο κοινό (τουλάχιστον επί 6 μήνες)

β) Νοσοκομείο (τουλάχιστον επί 3 μήνες)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)

1) Έως και το 6ο εξάμηνο επί 3 ώρες/εβδομάδα και αντιστοιχούν 3 διδακτικές μονάδες (ΔΜ).

2) Νεοελληνική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων.
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη).
  • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική.
  • Φαρμακολογία και Θεραπευτική.
  • Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ.