Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του στοχεύει στο να συντελέσει στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε (5) Τομείς που είναι οι παρακάτω:

1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων.

4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων.

5. Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Φέτος, η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δ.Φ.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προκηρύσσει την εισαγωγή 35 μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στις κάτωθι έξι εξειδικεύσεις με την ακόλουθη κατανομή:

α). Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος: 9 (ΜΦ)
β). Λιβαδοπονία και ΄Αγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων: 5 (ΜΦ)
γ). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: 11 (ΜΦ)
δ). Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα: 4 (ΜΦ)
ε). Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων: 4 (ΜΦ)
στ). Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος: 2 (ΜΦ)

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.