Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σκοπεύει να καταρτίσει στελέχη της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Εισαγωγή Στη Θεολογία, Εισαγωγή Στην Παλαιά Διαθήκη, Εισαγωγή Στην Καινή Διαθήκη, Εκκλησιαστική Ιστορία, Εισαγωγή Στη Χριστ. Γραμματεία (Πατρολογία 1), Εισαγωγή Στη Θεια Λατρεία , Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή Στην Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο
Ερμηνεία Της Παλαιάς Διαθήκης, Ερμηνεία Συνοπτικών Ευαγγελίων Και Πράξεων Των Αποστόλων, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ξένα Θρησκεύματα Ι (Εισαγωγή Στη Θρησκειολογία), Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή Στη Φιλοσοφία , Εισαγωγή Στην Επιστημονική Μεθοδολογία, Εκκλησιαστική Μουσική, Ξένη Γλώσσα, Επιλογής (1)

3ο Εξάμηνο
Εκκλησιαστική Ιστορία, Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Πατρολογία 2), Ξένα Θρησκεύματα ΙΙ (Ιστορία Και Διδασκαλία Ξένων Θρησκειών), Χριστιανική Και Βυζαντινή Αρχαιολογία Και Τέχνη, Γενική Κοινωνιολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία-Ψαλτική Τέχνη, Ξένη Γλώσσα, Επιλογής (2)

4ο Εξάμηνο
Ερμηνεία Επιστολών Της Καινής Διαθήκης, Εκκλησιαστική Ιστορία, Θεολογία Των Πατέρων (Πατρολογία 3) Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Πατρολογία 2), Χριστιανική Και Βυζαντινή Αρχαιολογία Και Τέχνη., Αγιολογία Και Εορτολόγια, Ποιμαντική Ψυχολογία Ιστορία Του Ελληνισμού Ξένη Γλώσσα, Επιλογής (1)

5ο Εξάμηνο
Θεολογία Των Πατέρων (Πατρολογία 3), Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Πατρολογία 2), Χριστιανική Και Βυζαντινή Αρχαιολογία Και Τέχνη, Ιστορία Δογμάτων Ποιμαντική, Ομιλητική (Ιστορία Του Κηρύγματος), Υμνολογία, Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις, Επιλογής (1)

6ο Εξάμηνο
Θεολογία Της Παλαιάς Διαθήκης , Θεολογία Των Πατέρων (Πατρολογία 3), Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Πατρολογία 2), Χριστιανική Και Βυζαντινή Αρχαιολογία Και Τέχνη, Συμβολική. Διορθόδοξες Και Διαχριστιανικές Σχέσεις. Ιστορία Οικουμενικής Κινήσεως, Δογματική Θεολογία Της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Ερμηνεία Δογματικών Και Συμβολικών Κειμένων, Ομιλητική 2 (Θεωρία Του Κηρύγματος), Ιεραποστολική, Επιλογής (1)

7ο Εξάμηνο
Θεολογία Της Καινής Διαθήκης Και Ερμηνεία Της Ιωαννειας Γραμματείας, Ερμηνεία Πατέρων (Πατρολογία 4), Χριστιανική Ηθική, Λειτουργική (Ιστορία Και Θεολογία Της Θ. Λατρείας), Κανονικό Δίκαιο (Κανονικό Δίκαιο 2), Πηγές Κανονικού Δικαίου & Εκκλησιαστικής Ευταξίας (Κανονικό Δίκαιο 1), Παιδαγωγικά 1 (Γενική Παιδαγωγική), Επιλογής (2)

8ο Εξάμηνο
Δογματική Θεολογία Της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Ερμηνεία Δογματικών Και Συμβολικών Κειμένων, Χριστιανική Ηθική, Λειτουργική (Βυζαντικός Λειτουργικός Τύπος), Κανονικό Δίκαιο (Κανονικό Δίκαιο 2), Ποιμαντική, Παιδαγωγικά 2 (Ειδική Διδακτική Του Μαθήματος Των Θρησκευτικών), Επιλογής (2), Πρακτική Ασκηση Στη Λατρεία Και Το Κήρυγμα (Λειτουργική 4)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Λειτουργικής, Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
Τομέας | Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας
Τομέας | Αγία Γραφή και Πατερική Γραμματεία
Τομέας | Ιστορία – Δόγμα – Διορθόξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ποιμαντικές και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ.