Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Με το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς ικανούς/ες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σχολείου σ’ ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο κόσμο.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Μορφές Οικογενειακής Οργάνωσης στη Σύγχρονη Κοινωνία, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ακαδημαϊκός Αλφαβητισμός, Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδασκαλία τους στο Δημοτικό Σχολείο, Εισαγωγή στις Βιολογικές Επιστήμες, Αγωγή Υγείας, Αισθητική Αγωγή – Εικαστικές Εφαρμογές, Μουσική Ι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Στοιχεία Γραμματολογίας, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Φυσική Αγωγή Ι

3ο Εξάμηνο
Φιλοσοφία της Παιδείας, Θεωρίες Κινήτρων, Εκπαίδευση Αναπήρων: Από την Ειδική Αγωγή στην Ενταξιακή Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης,Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης: Αναγνώσεις, Αριθμητική, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση του Πολίτη, Γλώσσα, Κοινωνία Εκπαίδευση, Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Πληροφορικός Γραμματισμός: Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Διδακτικές Πρακτικές στο Νεοελληνικό Σχολείο, Μεταπολεμικό Μυθιστόρημα: Ιστορία και Μυθοπλασία , Αστρονομία στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά Δημοτικού, Καλλιέργεια Λεξιλογίου: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις

5ο Εξάμηνο
Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας για Παιδιά Μειονοτήτων, Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Σχολική Τάξη, Ειδικά Θέματα στην Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή, Προετοιμασία Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας Ι: Παιδαγωγικές Θεωρίες, Προετοιμασία Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας ΙΙ: Πρακτικές Ασκήσεις, Διδακτική Βασικών Μαθηματικών Εννοιών, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Κατανόηση και Παραγωγή Κειμένου: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Μουσική ΙΙ, Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση, Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή: Πρακτικές Ασκήσεις, Εκπαιδευτική Πράξη και Αναπηρία (Έμφαση στις Αισθητηριακές και την Κινητική Αναπηρία), Σύνδεση Οικογένειας και Σχολείου (φοιτητές/φοιτήτριες), Αγωγή Θεατρικής Έκφρασης και Επικοινωνίας – Θεατρικό Παιχνίδι Ι, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Οι Εικαστικές Τέχνες στο Δημοτικό Σχολείο

7ο Εξάμηνο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Διδακτική Μητρικής Γλώσσας: Πρακτικές Ασκήσεις, Διδασκαλία Μαθηματικών: Πρακτικές Ασκήσεις, Πρακτικές Ασκήσεις Διδακτικής Μαθηματικών, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Η Βιογραφική Προσέγγιση στις Επιστήμες της Αγωγής, Ζητήματα Ηθικής Φιλοσοφίας και Αγωγής, Λογοτεχνία και Σχολείο

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

2ο Εξάμηνο
Γνωστική Ανάπτυξη και Εκπαιδευτική Διαδικασία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Συναισθηματική/Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαιδευτική Διαδικασία, Θεμελίωση της Παιδείας στη Φιλοσοφική Σκέψη, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Ανάπτυξη της Γλώσσας, Έννοιες Φυσικών Επιστημών και η Διδασκαλία τους στο Δημοτικό Σχολείο Αισθητική Αγωγή – Εικαστικές Εφαρμογές, Μουσική Ι, Κοινωνική και Πολιτική Παιδεία στο Σχολείο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα, Ιστορία των Γυναικών, Ιατρική Βάση των Προβλημάτων Ακοής, Φυσική Αγωγή ΙΙ

4ο Εξάμηνο
Κοινωνική και Πολιτισμική Κατασκευή των Ταυτοτήτων φύλου, Θεωρία και Πράξη της Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Τεχνολογία , Γεωμετρία, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση του Πολίτη, Η Παιδική Λογοτεχνία στη Σχολική Τάξη, Διδακτική της Γεωγραφίας, Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, Διδακτική της Λογοτεχνίας, Αναγνωστικές Πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εκπαίδευση, Πληροφορικός Γραμματισμός: Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Γνωσιολογικά Ζητήματα της Παιδείας, Διδάσκοντας Φυσική με χρήση παιχνιδιών (περιορισμένος αριθμός φοιτητών), Φύλο-Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες

6ο Εξάμηνο
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Σχολική Τάξη, Παιδαγωγική της Ένταξης, Προετοιμασία Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας Ι: Παιδαγωγικές Θεωρίες, Προετοιμασία Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας ΙΙ: Πρακτικές Ασκήσεις, Εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών: Χώρος – Γεωμετρία, Διδακτική Βασικών Μαθηματικών Εννοιών, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Γραμματικές Περιγραφές της Ελληνικής Γλώσσας: Γλωσσικές Ασκήσεις, Μορφές Γραμματισμού: Οπτικός Γραμματισμός, Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή: Πρακτικές Ασκήσεις, Αγωγή Θεατρικής Έκφρασης και Επικοινωνίας – Θεατρικό Παιχνίδι, Διδασκαλία Θεμάτων Γεωγραφίας, Μουσικοκινητική Αγωγή

8ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία, Διδακτική Μητρικής Γλώσσας: Πρακτικές Ασκήσεις, Διδασκαλία Μαθηματικών: Πρακτικές Ασκήσεις, Πρακτικές Ασκήσεις Διδακτικής Μαθηματικών, Εκπαιδευτική Προσέγγιση της Νοητικής Καθυστέρησης στο Γενικό Σχολείο, Εκπαιδευτικοί: Αποστολής, Ρόλος και Επάγγελμα, Ζητήματα Κριτικής Ψυχολογίας, Νεοέλληνες Παιδαγωγοί, Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Η Σκιτσογραφία στην Τέχνη

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν θα προσφερθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 λόγω ολοκλήρωσης της λειτουργίας του στις 31-8-2010.