Οδοντιατρική Σχολή | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση προβλημάτων της οδοντοστοιχίας, της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο
Ανατομία του ανθρώπου I, Βιοστατιστική, Ιατρική Βιολογία, Ιστολογία-Εμβρυολογία I, Εισαγωγή στην Οδοντιατρική πληροφορική, Εισαγωγή στην οδοντιατρική-Ηθική-Δεοντολογία και Νομολογία, Ξένη Γλώσσα I

2o Εξάμηνο
Ανατομία του ανθρώπου III, Ιατρική Γενετική, Ιστολογία – Εμβρυολογία II, Γενική Φυσιολογία, Ιατρική Φυσική, Βιοχημεία I, Ξένη γλώσσα II

3o Εξάμηνο
Ανατομία του ανθρώπου II, Φυσιολογία I, Βιοχημεία II, Γενική παθολογική ανατομική, Βιολογία οδοντικών ιστών, Οδοντική μορφολογία, Κλινική φυσιολογία στοματογναθικού συστήματος-Σύγκλειση, Οδοντιατρικά βιοϋλικά, Ξένη γλώσσα III

4o Εξάμηνο
Μικροβιολογία-Ανοσιολογία, Φυσιολογία II, Φαρμακολογία I, Ακτινολογία στόματος I, Εισαγωγή στην κινητή προσθετική, Προληπτική οδοντιατρική I, Ενδοδοντολογία-Παθολογία, Οδοντική χειρουργική I, Ξένη γλώσσα IV

5o Εξάμηνο
Φαρμακολογία II, Γενική παθολογία-Νοσολογία, Εισαγωγή στην κλινική περιοδοντολογία, Βασικές αρχές και εργαστηριακές διαδικασίες κατασκευής ολικής οδοντοστοιχίας (Ολικές οδοντοστοιχίες I), Οδοντιατρική αναισθησιολογία, Στεφάνες και γέφυρες, Προκλινική ενδοδοντία I, Οδοντική χειρουργική ΙΙ

6ο Εξάμηνο
Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Περιοδοντολογία I, Οδοντοφατνιακή χειρουργική I, Ακτινολογία στόματος II, Βασικές αρχές και εργαστηριακές διαδικασίες κατασκευής μερικής οδοντοστοιχίας (Μερικές οδοντοστοιχίες I), Βασικές αρχές και εργαστηριακές διαδικασίες στην ακίνητη προσθετική, Οδοντική χειρουργική III, Προκλινική ενδοδοντία II, Στοματολογία I

7ο Εξάμηνο
Περιοδοντολογία II, Οδοντοφατνιακή χειρουργική II, Κλινική ενδοδοντία I, Μερικές οδοντοστοιχίες II, Διάγνωση και σχέδιο θεραπείας στην ακίνητη προσθετική, Οδοντική χειρουργική IV, Γενική χειρουργική παθολογία και εγχειρητική, Στοματολογία II, Ορθοδοντική I, Προληπτική οδοντιατρική II

8ο Εξάμηνο
Εφαρμογές οδοντιατρικής πληροφορικής, Περιοδοντολογία III, Βιολογία εμφυτευμάτων, Πρώτες βοήθειες-Επείγοντα περιστατικά-Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, Οδοντοφατνιακή χειρουργική III, Κλινική ενδοδοντία II, Ολικές οδοντοστοιχίες II, Κρανιογναθικές διαταραχές και κλινική άσκηση στην ακίνητη προσθετική, Οδοντική χειρουργική V, Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική, Στοματολογία III, Ορθοδοντική II, Προληπτική οδοντιατρική III, Ακτινολογία στόματος III, Παιδοδοντιατρική I

9ο Εξάμηνο
Ωτορινολαρυγγολογία, Περιοδοντολογία IV, Οδοντοφατνιακή χειρουργική IV, Κλινική ενδοδοντία III, Σύνθετες κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις, Σύνθετες αποκαταστάσεις και κλινική άσκηση στην ακίνητη προσθετική, Οδοντική χειρουργική VI, Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική II, Στοματολογία IV, Ορθοδοντική III, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων, Παιδοδοντιατρική II, Ακτινολογία στόματος III

10ο Εξάμηνο
Περιοδοντολογία VI, Οδοντοφατνιακή χειρουργική V, Κλινική ενδοδοντία IV, Γηροδοντοπροσθετική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Οδοντική χειρουργική VII, Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική III, Στοματολογία V, Ορθοδοντική IV, Κοινωνική οδοντιατρική

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αυτό χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, απόκτηση κλινικής και εργαστηριακής εμπειρίας και συγγραφή μίας (1) μεταπτυχιακής εργασίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντιατρική, χορηγείται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

1.Ακίνητος Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία

2. Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία

3. Ενδοδοντολογία

4. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Χειρουργική Εμφυτευματολογία – Ακτινολογία

5. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

6. Οδοντική Χειρουργική

7. Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων

8. Στοματολογία

9. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική

10. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά

11. Παιδοδοντιατρική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική απονέμει τους τίτλους:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, και

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα Οδοντιατρικής.