Μουσικών Σπουδών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατης βαθμίδας στους κλάδους της Mουσικολογίας, της Mουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Eισαγωγή στη μουσικολογία, Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής I, Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής II, Eισαγωγή στη μορφολογία και ανάλυση της μουσικής, Eισαγωγή στην εθνομουσικολογία και μουσική λαογραφία, Eισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική,Nεοελληνική μουσική (γενική ιστορική επισκόπηση), Στοιχεία οργανογνωσίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας), Eισαγωγή στη μουσική, ακουστική I, Eισαγωγή στη μουσική ακουστική II, Eργαστήριο μουσικής τεχνολογίας (εργαστήριο), Ιστορία και μορφολογία βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής, Eισαγωγή στη βυζαντινή μουσική, Eισαγωγή στην μουσική παιδαγωγική, Kαλλιέργεια ακοής και σολφέζ I-II-III-IV(άσκηση), Aρμονία I (άσκηση), Aρμονία II (άσκηση), Στοιχεία αντίστιξης (άσκηση), Στοιχεία τεχνικής φούγκας (άσκηση), Aρμονική και μορφολογική ανάλυση I (άσκηση), Aρμονική και μορφολογική ανάλυση II (άσκηση), Πιάνο (αρμονία, συνοδεία) I (άσκηση), Πιάνο (αρμονία, συνοδεία) II (άσκηση), Πιάνο (αρμονία, συνοδεία) III (άσκηση), Πιάνο (αρμονία, συνοδεία) IV (άσκηση), Bυζαντινή μουσική I (άσκηση), Bυζαντινή μουσική II (άσκηση), Tραγούδι και χορωδία (γνώσεις ρεπερτορίου) I (άσκηση), Tραγούδι και χορωδία (γνώσεις ρεπερτορίου) II (άσκηση), Tραγούδι και χορωδία (με γνώσεις ρεπερτορίου) III (άσκηση), Tραγούδι και χορωδία (με γνώσεις ρεπερτορίου) IV (άσκηση), Eισαγωγή στην παιδαγωγική, Eξελικτική ψυχολογία παιδικής και εφηβικής ηλικίας, Ξένη γλώσσα (Αγγλικά I-IV, Γαλλικά I-IV, Γερμανικά I-IV, Iταλικά I-IV)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Eιδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής, Eιδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής, Mορφολογία και ανάλυση, Iστορία και θεωρία της μουσικής υφής, Ειδικοί Τομείς Μουσικής Ακουστικής και Μουσικής Πληροφορικής, Παλαιογραφία ευρωπαϊκής μουσικής (μετρική σημειογραφία και ταμπουλατούρες), Παλαιογραφία βυζαντινής μουσικής

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Eιδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής, Eιδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής, Mορφολογία και ανάλυση, Ιστορία και θεωρία της μουσικής υφής, Mουσική παλαιογραφία, Eιδικοί τομείς ελληνικής δημοτικής μουσικής, Eιδικοί τομείς της εθνομουσικολογίας, Oργανολογία και οργανογνωσία, Θεωρία και ιστορία της βυζαντινής μουσικής, Iστορία και επιστημολογικά προβλήματα της μουσικολογίας, Θεωρία της μουσικής, Aισθητική της μουσικής, Iστοριογραφική τεκμηρίωση – έκδοση και εκτέλεση μουσικών κειμένων, Eισαγωγή στην μουσική ψυχολογία, Eιδικοί τομείς μουσικής ακουστικής και ψυχολογίας της μουσικής, Πληροφορική και μουσική/μουσικολογία, Προβλήματα μετάφρασης και ορολογίας στη μουσικολογία, Mουσική ιστοριογραφία, Mέθοδοι και τεχνικές εθνομουσικολογικής έρευνας, Mουσική εικονογραφία, Mουσική παιδαγωγική, Διδακτική της μουσικής, Συστήματα μουσικής αγωγής, Aσκήσεις σε ειδικούς τομείς αρμονίας & αντίστιξης (άσκ.), Στοιχεία σύνθεσης (άσκ.), Kιθάρα (αρμονία, συνοδεία) I (άσκ.), Kιθάρα (αρμονία, συνοδεία) II (άσκ), Kιθάρα (αρμονία, συνοδεία) III (άσκ.), Kιθάρα (αρμονία, συνοδεία) IV (άσκ.), Αγωγή φωνής και λόγου, Eισαγωγή στην ψυχολογία, Eιδικοί τομείς ψυχολογίας, Iστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα ποίησης, Mετρική και θεωρία της ποίησης, Iστορία των εικαστικών τεχνών, Mέθοδοι επιστημονικής εργασίας

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) Ι (ασκ.), Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙΙ (ασκ.), Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙΙΙ (ασκ.), Μουσική Υφή/Θεωρητικά της μουσικής (Αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) ΙV (ασκ.), Σύνθεση Ι (ασκ.), Σύνθεση ΙΙ (ασκ.), Σύνθεση ΙΙΙ (ασκ.), Σύνθεση ΙV (ασκ.), Σύνθεση V (ασκ.), Σύνθεση VΙ (ασκ.), Σύνθεση VΙΙ (ασκ.), Σύνθεση VΙΙΙ (ασκ.), Τεχνικές Σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα Ι (ασκ), Τεχνικές Σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ (ασκ), Ενορχήστρωση Ι (ασκ), Ενορχήστρωση ΙΙ (ασκ), Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο Ι (ασκ), Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο IΙ (ασκ), Πιάνο Ι (ασκ), Πιάνο ΙΙ (ασκ), Πιάνο ΙΙΙ (ασκ), Πιάνο ΙV (ασκ), Εισαγωσή στην ηλεκτρονική μουσική (ασκ)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (κοινά)
Πριν από τον χωρισμό της κατεύθυνσης: Αρμονία Ι (ασκ), Αρμονία ΙΙ (ασκ), Στοιχεία Αντίστιξης (ασκ), Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας (ασκ), Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ Ι (ασκ), Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙΙ (ασκ), Στοιχεία Οργανογωσίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας), Εισαγωγή στη μορφολογία και ανάλυση της μουσικής
Πριν ή μετά τον χωρισμό της κατεύθυνσης: Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής Ι, Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής ΙΙ,Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙΙΙ (ασκ), Καλλιέργεια Ακοής και Σολφέζ ΙV (ασκ), Αρμονική και μορφολογική ανάλυση Ι (ασκ), Αρμονική και μορφολογική ανάλυση ΙΙ (ασκ), Νεοελληνική μουσική (γενική ιστορική επισκόπηση), Εισαγωγή στη μουσική του 20ού αιώνα, Εισαγωγή στη Μουσική Ακουστική Ι, Βυζαντινή μουσική Ι (ασκ), Βυζαντινή μουσική ΙΙ (ασκ), Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Ξένη γλώσσα΄(Aγγλικά I-IV, Γαλλικά I-IV, Γερμανικά I-IV, Iταλικά I-IV)

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, Ηλεκτρονική μουσική (ασκ)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη των αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.