Ιστορία και Αρχαιολογία | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Οι ιστορικές και αρχαιολογικές σπουδές κατείχαν ιδιαίτερη θέση στον αρχικό σχεδιασμό της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός που υποδηλώθηκε με την παρουσία τριών ιστορικών και τριών αρχαιολόγων ανάμεσα στους πρώτους καθηγητές που αρχικά τη στελέχωσαν, οι μισοί περίπου του συνολικού αριθμού. Πολλοί διαπρεπείς επιστήμονες, με μακρόχρονη και σημαντική επιρροή στην ελληνική διανόηση, δίδαξαν σ’ αυτό. Από το 1982 το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα οκτώ τμήματα που ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχοι του προγράμματος Σπουδών είναι :

– Να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιμασία του φοιτητή για την επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.

– Να αναπτύξει το ερευνητικό του πνεύμα και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη συνειδητή συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

– Να τον προετοιμάσει για τις προσφερόμενες ειδικότητες του Τμήματος και να του δώσει τα βασικά μεθοδολογικά εφόδια για αυτόνομη ερευνητική εργασία η για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

– Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών και την κριτική θεώρηση των ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση (όπως διατυπώνονται από το Τμήμα).

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην

  • Προϊστορική Αρχαιολογία
  • Κλασική Αρχαιολογία
  • Βυζαντινή Αρχαιολογία
  • Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος,
  • Ιστορία της Τέχνης,
  • Αρχαία ή Βυζαντινή Ιστορία,
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία,
  • Ιστορία των Σλαβικών λαών ή στην Τουρκολογία,
  • Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία

* Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία ή την Αρχαιολογία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ.