Ιατρική Σχολή | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1ο Εξάμηνο:
Ιατρική Βιολογία, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Στατιστική, Ιστορία Ιατρικής, Πληροφορική Η/Υ, Χημεία, Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο:
Ανατομική Του Ανθρώπου Ι, Γενετική, Βιοχημεία Ι, Γενική Φυσιολογία, Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο:
Βιοχημεία ΙΙ, Ανατομική ΙΙ, Φυσιολογία Ι, Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι, Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο:
Φυσιολογία ΙΙ, Φαρμακολογία Ι, Ιστολογία-Εμβρυολογία ΙΙ, Ανατομική ΙΙΙ, Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο:
Γεική Παθολογική-Ανατομική, Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσιολογία Ι, Υγιεινή-Δημόσια Υγεία, Φαρμακολογία ΙΙ

6ο Εξάμηνο:
Προπαιδευτική Εσωτερική Παθολογία Προπαιδευτική Χειρουργική, Ειδική Παθολογική- Ανατομική Ι, Ιατρική Μικροβιολογία.-Ανοσολογία ΙΙ, Κοινωνική Ιατρική

7ο Εξάμηνο:
Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Ουρολογία, Ορθοπεδική, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία
Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ

8ο Εξάμηνο:
Νευρολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Ψυχιατρική, Απεικονιστική Διαγνωστική

9ο Εξάμηνο:
Εσωτερική Παθολογία, Δερματολογία, Πνευμονολογία, Οφθαλμολογία

10ο Εξάμηνο:
Νευροχειρουργική, Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Γυναικολογία- Μαιευτική, Καρδιολογία

11ο Εξάμηνο:
Κλινική Ασκηση Χειρουργικής, Κλινική Ασκηση Μαιευτικής-Γυναικολογίας,
Κλινική Ασκηση Παιδιατρικής

12ο Εξάμηνο:
Κλινική Ασκηση Παθολογίας, Κλινική Ασκηση Νευρολογίας-Ψυχιατρικής

Μαθήματα Επιλογής

1ο Εξάμηνο:
Ιατρική Νομολογία-Δεοντολογία, Εισαγωγή Στην Βιοϊατρικη Τεχνολογία

2ο Εξάμηνο:
Ιατρική Ψυχολογία, Ιατρική Πληροφορική

3ο Εξάμηνο:
Ψυχοβιολογία Συμπεριφοράς

4ο Εξάμηνο:
Λειτουργική Ανατομική, Κλινική Βιοχημεία, Κλινική Εμβρυολογία

5ο Εξάμηνο:
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Βιοχημεία & Φυσιολογία Ασκησης, Παιδοψυχιατρική

6ο Εξάμηνο:
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

7ο Εξάμηνο:
Επείγουσα Ιατρική στην Παθολογία, Ακτινοθεραπευτική, Κλινική Φαρμακολογία, Εντατική
Θεραπεία-Ανάνηψη

8ο Εξάμηνο:
Κλινική Μικροβιολογία, Ιατρική Εργασίας, Νευροφυσιολογια -Κλινικές Εφαρμογές

9ο Εξάμηνο:
Γεροντολογία-Γηριατρική, Τροπική Ιατρική, Υπερηχογραφία, Εφαρμογές Πυρ. Ιατρικής, Διαταραχές Επικοινωνίας, Αγγειοχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική

10ο Εξάμηνο:
Παιδιατρική Νευρολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Συμβουλευτική Γενετική, Επείγουσα Νευροχειρουργική, Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων, Καρδιοχειρουργική, Κοινωνική Παιδιατρική, Νεολογία, Εφαρμοσμένη Οφθαλμιατρική, Παιδιατρική Καρδιολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Ιατρικής Πληροφορικής (Διατμηματικό)

1. α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στους εξής τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής:
2. 1) Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
3. 2) Βιοϊατρική Τεχνολογία
4. 3) Ιατρική Τηλεματική
5. β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Ιατρική Πληροφορική

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΜΣΙ) «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ) διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία σε μία από τις παρακάτω 3 κατευθύνσεις:

1.  Κλινικής Ιατρικής Έρευνας
2.  Βασικής Ιατρικής Έρευνας
3.  Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας

  • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική λειτουργεί με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Φυσικό Τμήμα, Βιολογικό Τμήμα) και των Ιατρικών Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και με τη θεσμοθετημένη συνεργασία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» . Τη διοίκηση ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στo ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Πανεπιστημιακών τμημάτων, επιστήμονες της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μέλη ΔΕΠ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ιατροί και ακτινοφυσικοί των εργαστηρίων ακτινοβολιών των νοσοκομείων της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.