Γεωπονική Σχολή | Α.Π.Θ.

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

H Γεωπονική Σχολή αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ερευνητικά κύτταρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου άξιο επιστημονικό προσωπικό, βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές της με άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό και συνεχίζει το έργο της με πραγματική ευαισθησία για το Περιβάλλον, την Ποιότητα ζωής και την Αειφορία των παραγωγικών πηγών της Χώρας μας.

Η Γεωπονική Επιστήμη ως εφαρμοσμένος κλάδος της βιολογίας αλλά και άλλων επιστημών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων όπως των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, των Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, της Φυτοπροστασίας, της Ζωικής Παραγωγής, της Αγροτικής Οικονομίας, των Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων αλλά και της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας και των Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Γεωργία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Από το 1-4 εξάμηνο οι σπουδές είναι ενιαίες για όλους τους φοιτητές. Στο 5ο εξάμηνο διαλέγουν μία εκ των εξής κατευθύνσεων:

 • Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

 • Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής
 • Τομέας Εγγειων Βελτιώσεων, Εδαφογομίας και Γεωργικής Μηχανικής

 • Τομέας Φυτών  Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
 • Τομέας Φυτοπροστασίας
 • Τομέας Οπωροκηπευτικών και Άμπελου
 • Τομέας Γεωργικών Βιομηχανιών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ καλύπτει τους επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή, τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων με γεωργική σημασία.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες τόσο για την παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη, όσο και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

 • Η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε μιας από τις Ειδικεύσεις που παρέχονται από τη Σχολή.
 • Η ενίσχυση της γεωργικής έρευνας στη χώρα μας που θα συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στην στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία γενικά.
 • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες που είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών.
 • Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ.