Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας. Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Eισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης – ρεπορτάζ, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία,
Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Οικονομία των ΜΜΕ, Τεχνικές συγγραφής

Μαθήματα επιλογής:
Σεμινάριο πληροφορικής

Εξάμηνο 2o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Κοινωνική ιστορία των ΜΜΕ, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Νεοελληνικός πολιτισμός, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί,Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής: (Ένα από τα παρακάτω)
Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς, Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς, Γερμανικά για ειδικούς σκοπούς

Προαιρετικά Μαθήματα
Σεμινάριο πληροφορικής

Εξάμηνο 3o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Kοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, 3 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Μαθήματα Κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΜΜΕ και σημειωτική του θεάματος, 3 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Εξάμηνο 4o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Δίκαιο των MME

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Διαδικτυακή δημοσιογραφία & πρακτική Ι, 3 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Μαθήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Τέχνη και μαζική επικοινωνία, 3 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Εξάμηνο 5o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΜΜΕ και πολιτισμός

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης & πρακτική ΙΙ, 4 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)
Μαθήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, 4 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Εξάμηνο 6o
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Είδη έντυπης δημοσιογραφίας & Πρακτική ΙΙΙ, 4 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Μαθήματα Κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, 4 μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Εξάμηνο 7o
Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας
Ραδιοφωνική δημοσιογραφία & Πρακτική IV, 5 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Μαθήματα Κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Διαφήμιση και επικοινωνία, 5 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Εξάμηνο 8o

Μαθήματα Κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας:
Τηλεοπτική δημοσιογραφίας και Πρακτική V, 5 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Κατεύθυνση Μαθήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:
Πολιτική επικοινωνία, 5 Μαθήματα επιλογής (Υποχρεωτικά μαθήματα & Μαθήματα ελεύθερης επιλογής)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΦΙΑΣ
Διεθνές και διπλωματικό ρεπορτάζ, Ραδιόφωνο: Γλώσσα και κοινωνική διάσταση, Η γλώσσα του ντοκιμαντέρ, Έντυπος δημοσιογραφικός λόγος, Αθλητισμός – Κοινωνία και ΜΜΕ, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Φωτοδημοσιογραφία, Eφαρμογές έντυπων εκδόσεων, Hλεκτρονικές εκδόσεις και διαδίκτυο (Θ/A), Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Η κριτική στον τύπο, Eλληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος,Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών (Β κύκλος), Tηλεοπτική παραγωγή, Κινηματογράφηση δραματικών κειμένων,Εργαστήριο ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι & ραδιόφωνο, Εργαστήριο ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ & τηλεόραση, Πνευματική ιδιοκτησία, Πολιτική και επικοινωνιακή εξουσία και ο ρόλος των δημοσιογράφων, στον κινηματογράφο, Γλώσσα και κοινωνία, Πρακτική άσκηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τεχνικές διαφήμισης, Παιδί και ΜΜΕ, Οπτική επικοινωνία, Αλλαγή στάσεων και πειθώ, Eυρωπαϊκό δίκαιο και πολιτική των MME, Μάρκετινγκ επικοινωνιών, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Μουσική και MME, Μουσική βιομηχανία και κουλτούρα, Θεωρία και ανάλυση της μαζικής κουλτούρας,
Eπιχειρηματολογία και επικοινωνία, Θεατρικός λόγος και επικοινωνία,Τηλεόραση και ψυχαγωγία, Εργαστήριο ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι & ραδιόφωνο, Εργαστήριο ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ & τηλεόραση,
Πρακτική άσκηση

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Σημείωση: Τα μαθήματα ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά) μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει από το Α΄ εξάμηνο των σπουδών.

Αρχές οικονομικής, Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Kοινωνία της πληροφορίας,Κοινωνική ανάλυση οπτικοακουστικού αφηγήματος, Θέατρο του 20ού αιώνα, Το φύλο στο δίκαιο και στην τέχνη, Διαπροσωπική επικοινωνία, Σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός, Πολιτισμική θεωρία και κριτική
Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων, ΜΜΕ και προστασία του περιβάλλοντος, Εισαγωγή στη νεότερη βαλκανική ιστορία, Γαλλικά Ι, Γαλλικά ΙΙ, Γαλλικά ΙΙΙ, Γερμανικά Ι, Γερμανικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙΙ, Το μακεδονικό ζήτημα

Ξενόγλωσσες Δημοσιογραφικές Εφαρμογές (Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’ Επιλογή)
Σημείωση: Στην κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο ξενόγλωσσα μαθήματα μέχρι το τέλος των σπουδών.
Writing for print, Writing personality profiles for the print media, Writing for broadcast, Talk, interview and discussion programmes, Empathy in newspaper language, The language of popular and quality press, Structure of the newspaper and television industry: language, style and terminology, Structure of the magazine and radio industry: language, style and terminology, Focus on writing: description and narration, Argumentative writing, L’écriture journalistique et ses stratégies, Interviews et débats télévisés, Le journal télévisé, Journalistische Darstellungsformen, Das Interview