Τράπεζα της Ελλάδος | «Όχι στους αιώνιους φοιτητές»

Από Χρήστος Πανάγος 29 Οκτωβρίου 2010

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά να αλλάξει το παρόν καθεστώς που οδηγεί στο φαινόμενο της μακροχρόνιας φοίτησης (αιώνιοι φοιτητές) λόγω του ότι το κόστος ευκαιρίας μικρό.

Πιο συγκεκριμένα η Τράπεζα της Ελλάδος για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ προτίνει

Οι λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι εξαιρετικά υψηλές και θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για τη συγκράτησή τους. Υπάρχει κατ’ αρχάς πολύ μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα τμήματα για το αντικείμενο των οποίων δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά. Το Υπουργείο Παιδείας ήδη εξετάζει τα ζητήματα αυτά.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν σημαντικές “εξωτερικές οικονομίες” που να δικαιολογούν τη δωρεάν επ’ αόριστον φοίτηση. Ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν οι υποτροφίες και τα φοιτητικά δάνεια και να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς, το οποίο οδηγεί στο φαινόμενο της μακροχρόνιας φοίτησης (φαινόμενο των “αιώνιων φοιτητών”) λόγω του ότι το κόστος ευκαιρίας είναι μικρό.