Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέχει εξέχουσα θέση στον Ελληνικό και διεθνή χώρο χάρη στο ερευνητικό έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της και στην υψηλή στάθμη των σπουδαστών και αποφοίτων της.

Το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια. Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στις μέρες μας βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στη δημιουργική συνεισφορά των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Η καθολική διείσδυση της τεχνολογίας στη ζωή μας διευκολύνει την καθημερινότητά μας και δίνει νέες διαστάσεις στον ρόλο του μηχανικού δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής ευθύνης.

Η Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων σπουδαστών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και στην έρευνα.

Πρόγραμμα Κορμού
1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) Γραμμική Άλγεβρα Φυσική Ι (Μηχανική)  Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
* Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών Στοιχεία Κοινωνιολογίας Φιλοσοφία
* Επιλέγεται ένα μάθημα † Επιλέγεται ένα μάθημα
2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών – Διανυσματική Ανάλυση) Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός) Εισαγωγή στα Κυκλώματα Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Προγραμματιστικές Τεχνικές Εισαγωγή στα Υλικά Πολιτική Οικονομία
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
† Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα 2
† Επιλέγεται ένα μάθημα
3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Διαφορικές Εξισώσεις Φυσική ΙΙΙ (Κυματική και Κβαντική Φυσική) Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Αριθμητική Ανάλυση Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Κλασσικές Ηλεκτρικές Μετρήσεις)
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
† Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα † Επιλέγεται ένα μάθημα
4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Μιγαδικές Συναρτήσεις – Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους) Σήματα και Συστήματα Ηλεκτρονική Ι Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
* Φυσική IV (Δομή της Ύλης) Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ηλεκτρονικές Ψηφιακές) Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά† Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα
* Επιλέγεται ένα μάθημα † Επιλέγεται ένα μάθημα
5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β Θεωρία Δικτύων Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ
ΡΟΗ Υ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6ο Εξάμηνο
Συστήματα Μικροϋπολογιστών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
7ο Εξάμηνο
Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία και Ανάλυση Εικόνων και Βίντεο
8ο Εξάμηνο
Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ψηφιακά Συστήματα VLSI
9ο Εξάμηνο
Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 1 2 Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή Υπολογιστικά Συστήματα Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
ΡΟΗ Λ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ
6ο Εξάμηνο
Γλώσσες Προγραμματισμού Γραφική με Υπολογιστές
7ο Εξάμηνο
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Βάσεις Δεδομένων Τεχνητή Νοημοσύνη
8ο Εξάμηνο
Θεωρία Υπολογισμού Μεταγλωττιστές Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές Ρομποτικής Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Δικτυακός Προγραμματισμός
9ο Εξάμηνο
Τεχνολογία Λογισμικού Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ 9 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ
6ο Εξάμηνο
Ηλεκτρονική II Σύνθεση Δικτύων Σχεδίαση Γραμμικών Κυκλωμάτων Διατάξεις Ημιαγωγών
7ο Εξάμηνο
Ηλεκτρονική III Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI Μικροηλεκτρονική: Κατασκευή Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Τεχνικές Συσκευασίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων
8ο Εξάμηνο
Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων
9ο Εξάμηνο
Φυσική, Τεχνολογία και Χρήσεις των Φωτοβολταϊκών Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική Το μάθημα Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων καταργήθηκε. Οι φοιτητές που το χρωστούν θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με μία άλλη επιλογή. Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Δ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6ο Εξάμηνο
Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων Δίκτυα Επικοινωνιών Συστήματα Αναμονής
7ο Εξάμηνο
Δίκτυα Υπολογιστών Ψηφιακές Επικοινωνίες
8ο Εξάμηνο
Εξομοίωση Συστημάτων Επικοινωνιών Γλώσσες Προδιαγραφής Πρωτοκόλλων Ψηφιακή Τηλεόραση και Επικοινωνίες Πολυμέσων Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαδίκτυο και Εφαρμογές
9ο Εξάμηνο
Τηλεφωνία Διαχείριση Δικτύων – Ευφυή Δίκτυα Θεωρία Πληροφορίας Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά+ 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Τ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
6ο Εξάμηνο
Συστήματα Διαμόρφωσης και Μετάδοσης Μικροκύματα Εφαρμοσμένος και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
7ο Εξάμηνο
Κεραίες Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα
8ο Εξάμηνο
Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών Μικροκυματικά Στοιχεία και Πηγές Υπολογιστικές Τεχνικές για Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας
9ο Εξάμηνο
Ειδικά Κεφάλαια Μικροκυμάτων και Ακτινοβολίας Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση Δορυφορικές Επικοινωνίες Συστήματα Κινητών Τηλεπικοινωνιών Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά+ 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Σ: ΣΗΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
6ο Εξάμηνο
Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
7ο Εξάμηνο
Προχωρημένες Τεχνικές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ρομποτική Ι: Ανάλυση – Έλεγχος – Εργαστήριο
8ο Εξάμηνο
Τεχνικές Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές Ελέγχου Πολυδιάστατα Συστήματα Πολυμεταβλητά Συστήματα Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές Όραση Υπολογιστών Ρομποτική ΙΙ: Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα και Κύτταρα
9ο Εξάμηνο
Γραμμικός Στοχαστικός Έλεγχος και Προχωρημένο Εργαστήριο ΣΑΕ Βέλτιστος Έλεγχος και Εφαρμογές Νευρο-ασαφής Ρομποτικός και Βιομηχανικός Έλεγχος Αναγνώριση Προτύπων με Έμφαση στην Αναγνώριση Φωνής Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά (2 από τα 4 υποχρ. της πλήρους ροής )+ 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 1 Αντικαθιστά το μάθημα «Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές και Εργαστήριο ΣΑΕ». 2 Αντικαθιστά το μάθημα «Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος»
ΡΟΗ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6ο Εξάμηνο
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Τεχνολογία Φωτισμού Ηλεκτρονική Ισχύος Ι
7ο Εξάμηνο
Παραγωγή Υψηλών Τάσεων Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ Ηλεκτρομονωτικά Υλικά
8ο Εξάμηνο
Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων Ηλεκτρομαγνητική Πρόωση και Ανάρτηση Βιομηχανικές-Κτιριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών
9ο Εξάμηνο
Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6ο Εξάμηνο
Ηλεκτρική Οικονομία Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
7ο Εξάμηνο
Ανάλυση ΣΗΕ (Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας) Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς
8ο Εξάμηνο
Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις) Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενεργειακή Οικονομία Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας
9ο Εξάμηνο
Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ Αξιοπιστία ΣΗΕ Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά+ 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
6ο Εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Συστήματα Διοίκησης και Πληροφοριών
7ο Εξάμηνο
Συστήματα Αποφάσεων Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών
8ο Εξάμηνο
Τεχνικές Προβλέψεων Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
9ο Εξάμηνο
Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων Παίγνια Αποφάσεων Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά (3.6.10.6, 3.7.17.7) + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Ι: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
6ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική και Μηχανική του Κυττάρου
7ο Εξάμηνο
Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Βιοϊατρική Οργανολογία και Τεχνικές 7 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων
8ο Εξάμηνο
Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
9ο Εξάμηνο
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών και Νοσοκομειακών Συστημάτων Ηλεκτρομαγνητική και Μηχανική Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων Πλήρης Ροή = 4 υποχρεωτικά + 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μισή Ροή = 2 υποχρεωτικά + 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΡΟΗ Φ: ΦΥΣΙΚΗ
7ο Εξάμηνο
Φυσική Στερεάς Κατάστασης (συνδιδ. με το μάθημα «Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης», 5ο εξ. Σχολής ΕΜΦΕ) Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Στατιστική Φυσική» Σχολής ΕΜΦΕ) Οπτοηλεκτρονική Κβαντική Φυσική (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Κβαντομηχανική ΙΙ», 5ο εξ. Σχολής ΕΜΦΕ) Ατομική & Πυρηνική Φυσική
8ο Εξάμηνο
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Διηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Στερεών», 6ο εξ. Σχολής ΕΜΦΕ) Λέιζερ και Ηλεκτρο-οπτικά Συστήματα (συνδ. με το μάθημα «Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ» Σχολής ΕΜΦΕ) Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία
9ο Εξάμηνο
Φυσική των Διηλεκτρικών Υλικών
ΡΟΗ Μ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6ο Εξάμηνο
Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Μαθηματική Λογική για Υπολογιστές (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Μαθηματική Λογική» Σχολής ΕΜΦΕ)
7ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Λογισμός Μεταβολών (συνδ. με το μάθημα «Μαθηματικός Βέλτιστος Έλεγχος» Σχολής ΕΜΦΕ) Πραγματική Ανάλυση – Αρμονική Ανάλυση (συνδ. με το μάθημα «Αρμονική Ανάλυση και Εφαρμογές» Σχολής ΕΜΦΕ)
8ο Εξάμηνο
Θεωρία Γραφημάτων (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Θεωρία Γραφημάτων» Σχολής ΕΜΦΕ) Προχωρημένα Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής (συνδιδασκαλία με το μάθημα «Ανάλυση Χρονοσειρών» Σχολής ΕΜΦΕ) Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική
9ο Εξάμηνο
Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία (συνδ. με το μάθημα «Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα»» Σχολής ΕΜΦΕ)
ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ
6ο Εξάμηνο
Τεχνική Μηχανική Ι Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία Εισαγωγή στην Τεχνική Θερμοδυναμική
7ο Εξάμηνο
Αναλυτική Μηχανική Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων
8ο Εξάμηνο
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) Περιβάλλον και Ανάπτυξη Συστήματα Μετάδοσης και Δίκτυα Οπτικών Ινών Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
9ο Εξάμηνο
Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας 4 0 Συστήματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητήρων 3 1 Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Υλικών

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ
*
8ο Εξάμηνο
Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας Θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
* Επιτρέπεται να επιλεγεί το πολύ ένα μάθημα


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Εισαγωγή στην Πληροφορική Σχ. Πολ. Μηχ., 1ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Βάσεις Δεδομένων Σχ. Μηχ. Μηχ., 7ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Προγραμματιστικές Τεχνικές και Δομές Δεδομένων Σχ. Μηχ. Μηχ., 7ο εξάμηνο, Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Σχ. Χημ. Μηχ, 5ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σχ. Χημ. Μηχ., 1ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Σχ. Μετ. & Μετ. Μηχ., 1ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Σχ. Μετ. & Μετ. Μηχ., 2ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Σχ. Μετ. & Μετ. Μηχ., 9ο εξάμηνο, Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Γενική Εισαγωγή u963 στους Η/Υ με εξάσκηση σε περιβάλλον Η/Υ Σχ. Ναυπ. Μηχ., 1ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Γλώσσα C και Λειτουργικό Σύστημα UNIX Σχ. Ναυπ. Μηχ., 2ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Γλώσσα Προγραμματισμού FORTRAN Σχ. Ναυπ. Μηχ., 2ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Επεξεργασία Πληροφοριών Σχ. Ναυπ. Μηχ., 6ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Ηλεκτρονική Σχ. Ναυπ. Μηχ., 6ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 4ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Τυπικές Γραμματικές και Θεωρία Αυτομάτων Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 4ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 7ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, -59- Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών και Οπτικών Σημάτων Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 6ο εξάμηνο, υποχρεωτικό, Δίκτυα Επικοινωνιών Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 7ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, Eισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επιστ., 9ο εξάμηνο, υποχρεωτικό, Μοντέλα Υπολογισμών Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επίστ., 8ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα Σχ. Εφαρ. Μαθ. & Φυσ. Επιστ., 9ο εξάμηνο, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
 • Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
 • Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
 • Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων
 • Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε μία από τις συνεργαζόμενες σχολές του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου.
Συντονιζόμενα από τη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.

* Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
* Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Με τη συμμετοχή της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Γεωπληροφορική
 • Γλωσσική Τεχνολογία (Τεχνογλωσσία)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
 • Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.