Αρχιτέκτονες Μηχανικοί | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, είναι μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών.

Η Σχολή φιλοξενεί σήμερα 1.530 προπτυχιακούς σπουδαστές, 100 μεταπτυχιακούς και 280 υποψήφιους διδάκτορες, με 103 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που περιβάλλονται από 30 και πλέον άτομα γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων και προσκαλεί συστηματικά να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές του διαδικασίες Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες και επιστήμονες που έχουν ενδιαφέρουσες συνεισφορές σε συναφή θεωρητικά πεδία.

Η εκπαίδευση συνεπικουρείται από την ερευνητική δραστηριότητα η οποία διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, στα Εργαστήρια της Σχολής. Πειραματικές ιδέες που γεννιούνται στην εκπαίδευση, δοκιμάζονται μέσα από εφαρμοσμένη έρευνα στο κοινωνικό σώμα και αιτήματα και ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σήμερα, που η ταχύτητα της εξέλιξης των ιδεών, των τεχνικών και των κοινωνικών σχέσεων μεταβάλλει συνεχώς τους τρόπους που διαχειριζόμαστε τα ζητήματα του κτισμένου χώρου και επιβάλλει αλλαγές στους τρόπους διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, η Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ πιστεύει ότι η εκπαίδευση που παρέχει είναι πάντα υψηλής στάθμης και ταυτόχρονα ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση. Η φοίτηση στο προπτυχιακό επίπεδο διαρκεί 10 εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ισοδύναμου με τον τίτλο Master.

Επιπλέον, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συντονίζει τρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών («Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», «Πολεοδομία και Χωροταξία» και «Προστασία Μνημείων») και συμμετέχει σε άλλα δύο. Μετά από διετή φοίτηση, τα διεπιστημονικά αυτά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Επίσης, στη Σχολή ολοκληρώνονται Διδακτορικές Διατριβές, με ελάχιστο χρόνο εκπόνησης τα τρία έτη.

Πέρα από τις εκπαιδευτικές λειτουργίες, σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Σχολής επικεντρώνεται στην έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό της αντικείμενο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου

2. Προστασία Μνημείων

3. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

4. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.