Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | ΠΑ.ΠΕΙ.

Από Γ. Τσαλίκης 25 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Ακόμα να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε χρόνος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργάνωσε και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
  • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Διεθνείς Μεταφορές
  • Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Το καινοτομικό στοιχείο είναι ότι το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές μερικής φοίτησης (part time) και έχει υιοθετήσει το σύστημα των εκπαιδευτικών συμβούλων (tutorial system). Η φιλοσοφία του προγράμματος έχει βασιστεί στην πολυετή πείρα και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ του τμήματος και στις ανάγκες των βιομηχανιών που καλείται το τμήμα να στελεχώσει καθώς και στην προσπάθεια προσέλκυσης κυρίως Ελλήνων υποψηφίων από τα ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης.

Η βασική επιδίωξη του ΜΠΣ – Ναυτιλίας είναι να εξασφαλίσει την προετοιμασία σε βάθος των υποψηφίων στις τρέχουσες μεταβολές στις επιστήμες που ασχολούνται με τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies), εφαρμοσμένη έρευνα, προσομοιώσεις, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και ναυτιλιακούς οργανισμούς ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης πραγματικών εμπειριών. Επομένως, η εκπαίδευση που θα παρέχεται θα είναι ένας συνδυασμός υψηλού επιπέδου θεωρίας και εμπειρικής γνώσης.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών. Επίσης το Τμήμα, ανέπτυξε από την αρχή, με την καθοδήγηση του ιδρυτή του αείμνηστου καθηγητή Βασίλη Ν. Μεταξά, σημαντικό ενδιαφέρον στη Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία καθώς και τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα.

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα καταρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών, την διοίκηση ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.), τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ. Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεται σε 40.000 περίπου άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του ΠΑ.ΠΕΙ.

Πληροφορίες για υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΠΑΠΕΙ | Παρουσίαση.