Κινητές Επικοινωνίες: Μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα

Από neolaia.gr Team 25 Οκτωβρίου 2010

Την παρουσίαση της μελέτης με θέμα: «Οι Κινητές Επικοινωνίες ως Καταλύτης στο Νέο Αναπτυξιακό Υπόδειγμα της Ελληνικής Οικονομίας» πραγματοποίησε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε σχετική εκδήλωση.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης που παρουσίασε ο Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ, κ. Άγγελος Τσακανίκας, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ θα συμβάλλουν θετικά και στην επίτευξη επιμέρους σημαντικών στόχων όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση συγκεκριμένες υποθέσεις που θέτονται στη μελέτη, από την ενσωμάτωση 14 επιλεγμένων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας (ΚΕ) σε διάφορους τομείς, εκτιμάται ότι σωρευτικά μέχρι το 2020, θα προκύψει μείωση λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ύψους 23,7 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση για το 2020, η μείωση ενδέχεται να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ ή περίπου 1% του αναμενόμενου ΑΕΠ.

Το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας προκύπτει από εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και τη χρήση εφαρμογών ΚΕ στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (βλ. Σχήμα ακολούθως).

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για το περιβάλλον. Η συμβολή των εφαρμογών ΚΕ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2020 στους 4,9 εκατ. τόνους CO2eq. Έτσι, οι ΚΕ μπορούν να συνεισφέρουν κατά 15% στην απαιτούμενη μείωση των εκπομπών για την επίτευξη του στόχου «20-20» το 2020.

Επίσης, η μελέτη ποσοτικοποιεί τα οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών από την ενίσχυση της χρήσης εφαρμογών ΚΕ. Υιοθετώντας 6 εφαρμογές, οι οποίες επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, εκτιμήθηκε ότι ένα άτομο μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 234 ώρες ανά έτος, που αντιστοιχεί σε 2 χρόνια από τη ζωή ενός 75-χρονου ανθρώπου.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνονται τέσσερις προτεραιότητες καθώς και συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο της ελληνικής οικονομίας:

  • Προσέλκυση επενδύσεων (ιδιωτικών και δημόσιων) σε ευρυζωνικές υποδομές, με έμφαση σε υποδομές δικτύων κινητής ευρυζωνικότητας τεχνολογίας 3G και 4G-LTE: Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δηλώνουν έτοιμες να επενδύσουν 1,8 δισεκ. ευρώ στην επόμενη τριετία σε υποδομές 3G και 4G-LTE, οι οποίες θα επιτρέψουν την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της χώρας.
  • Ολοκλήρωση ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου: Απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών απελευθέρωσης και απόδοσης διάφορων ζωνών του φάσματος στις κινητές επικοινωνίες, θέσπιση διαφανών ρυθμιστικών κανόνων, συμβατών με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
  • Ενίσχυση χρήσης Κινητών Επικοινωνιών από το Κράτος: Το Κράτος πρέπει να μετασχηματιστεί, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά του, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες.
  • Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών και ΚΕ: Έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικοδόμηση ψηφιακών ικανοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά και στη συνεχή σχετική επιμόρφωση.
  • Εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων το 2020 (εκατ. ευρώ)

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των εταιρειών: COSMOTE, Ericsson, Nokia Siemens Networks, WIND

Πηγή: ΙΟΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ