Τμήμα Χημείας | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της θεμελιώδους δομής της ύλης, τη σύσταση, τις μεταβολές, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παραγωγή των διαφόρων ουσιών.

Η πρόοδος της επιστήμης της Χημείας συνδέεται αναπόσπαστα με τη γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Η αξιοποίηση φυσικών προϊόντων και διεργασιών που γίνονται στη φύση, η μελέτη και ανίχνευση χημικών ουσιών και η σύνθεση νέων υλικών, ο έλεγχος και η διερεύνηση ορισμένων χημικών στοιχείων και ενώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον κ.λπ., είναι το αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών των χημικών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και της συνεργασίας τους με επιστήμονες συγγενών κλάδων (π.χ. φυσικών, ιατρών, φαρμακοποιών, γεωπόνων, βιολόγων, γεωλόγων και μηχανικών).

Προπτυχιακές Σπουδές

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής της Χημείας αποκτά ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσεων, που αποτελεί συγκερασμό των απαραίτητων θεωρητικών δεδομένων της επιστήμης της Χημείας (δομή της ύλης, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή) με εργαστηριακές τεχνικές, γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και με πολλά στοιχεία τεχνολογικών γνώσεων. Με βάση αυτές τις γνώσεις, ο χημικός θα μπορέσει, μετά την αποφοίτησή του, να εξειδικευθεί στον τομέα που θα συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική επαγγελματική του ενασχόληση ή με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο Τμήμα Χημείας λειτουργούν τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών :

1. «Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Αναλυτική Χημεία

β) Φυσικοχημεία

γ) Οργανική Χημεία

δ) Βιομηχανική Χημεία

ε) Χημεία Τροφίμων

στ) Βιοχημεία

ζ) Κλινική Χημεία

η) Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία

θ) Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

2. «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της»

3. «Διδακτική της Χημείας και νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»

4. «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»

5. «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία»

6. «Κατάλυση και Εφαρμογές της»

7. Επίσης το Τμήμα μας συμμετέχει στα Διατμηματικά Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

α) «Ωκεανογραφία», τη διοικητική υποστήριξη του οποίου έχει το Τμήμα Γεωλογίας.

β) «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική», τη διοικητική υποστήριξη του οποίου έχει το Τμήμα Βιολογίας