Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης | ΜΗΘΕ | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Ταυτότητα

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο τη φιλοσοφία και την ιστορία των επιστημών, δηλ. το γνωστικό πεδίο που ασχολείται με τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει αλλά και των συγκεκριμένων επιστημών (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής, μαθηματικά και λογική). Εξετάζει την επιστήμη ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο από την ελληνική αρχαιότητα έως σήμερα, διερευνά τα φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα που εγείρονται από τις επιστημονικές θεωρίες και εξετάζει τις προϋποθέσεις της εξελισσόμενης επιστημονικής εικόνας του κόσμου. Επιπλέον το Τμήμα υπηρετεί μια σειρά από συναφή αντικείμενα όπως η ιστορία της τεχνολογίας, η επιστημονική και τεχνολογική πολιτική καθώς και η σχέση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας και η γνωσιακή επιστήμη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτεί η ενασχόληση με τη μεθοδολογία της επιστήμης, με τη διδασκαλία βασικών γνώσεων ώριμων επιστημών, καθώς και με την Ιστορία της Φιλοσοφίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στον δεύτερο κύκλο των μαθημάτων (3ο και 4ο έτος) οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα και οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

(β) Φιλοσοφία της Επιστήμης

(γ) Ιστορία της Επιστήμης

Το Τμήμα συμμετέχει στη λειτουργία των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

(α) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα στην «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. (έναρξη λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-6).

(β) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα στη «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (έναρξη λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-9).
[students_26.jpg]

(γ) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα στη «Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού», σε συνεργασία με τα Τμήματα Μαθηματικών και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (έναρξη λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-7).

Το Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. έχει τη διοικητική υποστήριξη των δύο πρώτων προγραμμάτων. Σχεδιάζουμε επίσης τη δημιουργία ενός νέου διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με θέμα την Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα τμήματα του Ε.Κ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΜΗΘΕ, ΕΚΠΑ