Τμήμα Μαθηματικών | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, την αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Προσφερόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Απειροστικός Λογισμός Ι Γραμμική Άλγεβρα Ι Αναλυτική Γεωμετρία Πληροφορική Ι Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Πιθανότητες Ι Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Διαφορικές Εξισώσεις Ι Πραγματική Ανάλυση Ι Βασική Άλγεβρα Στατιστική Ι Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών Μιγαδική Ανάλυση Ι Περιορισμένος Κατάλογος Θεωρητικής Κατεύθυνσης Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι Δακτύλιοι και Πρότυπα Προβολική Γεωμετρία Θεωρία Μέτρου Μαθηματική Λογική Θεωρία Αριθμών Εισαγωγή στη Συναρτησιακή Ανάλυση Εισαγωγή στην Τοπολογία Εισαγωγή στη Διαφορική Γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων Θεωρία Galois Περιορισμένος Κατάλογος Εφαρμοσμένης Κατεύθυνσης Συνδυαστική Ι Πληροφορική ΙΙ Αριθμητική Ανάλυση Ι Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Πιθανότητες ΙΙ Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Στοχαστικές Ανελίξεις Στατιστική ΙΙ Δειγματοληψία

Μαθήματα Επιλογής Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματική Ανάλυση Θέματα Απειροστικού Λογισμού και Πραγματικής Ανάλυσης Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές Κυρτή Ανάλυση Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων Πραγματική Ανάλυση ΙΙ Θεωρία Συνόλων Αναδρομικές Συναρτήσεις Γεωμετρική Ανάλυση Θεωρία Προσεγγίσεων Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Γραμμικοί Τελεστές Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ Θεωρία Ελέγχου Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης Ι Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης ΙΙ Άλγεβρα και Γεωμετρία Γραμμική Γεωμετρία Υπολογιστική Άλγεβρα Εισαγωγή στη Θεμελίωση της Γεωμετρίας Μεταθετική Άλγεβρα και Εφαρμογές Εισαγωγή στη Θεωρία της Διάταξης Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία Αλγεβρική Συνδυαστική Αλγεβροτοπολογικές δομές Συνδυαστική Μερικώς Διατεταγμένων Συνόλων Ομολογική Άλγεβρα και Κατηγορίες Διαφορικές Μορφές Αλγεβρική Τοπολογία Θεωρία Ομάδων Μαθηματική Φυσική Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας Ι Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής Εφαρμοσμένης Κατεύθυνσης

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διακριτά Μαθηματικά Δομές Δεδομένων Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές Υπολογιστική Άλγεβρα Γλώσσες Προγραμματισμού Γραφικά με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων Πραγματική Ανάλυση ΙΙ Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία Αλγεβρική Συνδυαστική Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Συνδυαστική Μερικώς Διατεταγμένων Συνόλων Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Θεωρία Ελέγχου Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα Πιθανότητες και Αναλογισμός Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές Συνδυαστική ΙΙ Γραμμικός και μη Γραμμικός Προγραμματισμός Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης Ουρές Αναμονής Δέσμη Διδακτικής Μαθηματικών

(α) Ομάδα Διδακτικής Μαθηματικών Διδακτική Απειροστικού Λογισμού Διδακτική των Μαθηματικών Ι Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Διδακτική της Γεωμετρίας Τεκμηρίωση της Διδασκαλίας των Θεωρητικών Μαθηματικών Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ Θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών Ι Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Εφαρμογές στη Διδακτική των Μαθηματικών Θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών ΙΙ

(β) Ομάδα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά – Στοιχεία Ευκλείδη Φιλοσοφία των Μαθηματικών Ιστορία Νεωτέρων Μαθηματικών Επιστημολογία και Διδακτική των Μαθηματικών

(γ) Ομάδα Παιδαγωγικών – Ψυχολογίας Εισαγωγή στην Ψυχολογία – Εξελικτική Ψυχολογία Ψυχολογία Μάθησης – Γνωστική Ψυχολογία Παιδαγωγικά Ι Δέσμη Φυσικής Γενική Φυσική Φυσική Μετεωρολογία Θεωρητική Φυσική Ι Μηχανική Ι Γενική Αστρονομία Ι Γενική Αστρονομία ΙΙ Δυναμική-Συνοπτική Μετεωρολογία Θεωρητική Φυσική ΙΙ Μηχανική ΙΙ Ελεύθερα Μαθήματα Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ιστορία Θετικών Επιστημών Καθολική Άλγεβρα Διατεταγμένα Σώματα Εντοπισμός και Γεωμετρία των Ριζών των Πολυωνύμων Επισκόπηση των Μαθηματικών Επιστημών Ιστορία Άλγεβρας και Γεωμετρίας Δυναμική Αστρονομία Θέματα Συναρτησιακής Ανάλυσης Κοσμολογία Ιστορία Μαθηματικής Αστρονομίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις:

  • Θεωρητικά Μαθηματικά
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

β) Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά.

Επίσης, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στα εξής Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών:

  • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού,

από κοινού με το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών.

  • Βιοστατιστική,

από κοινού με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής,

από κοινού με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών,

από κοινού με τα Τμήματα: «Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Ε.Κ.Π.Α. αφ’ ενός και αφ’ ετέρου με τα Τμήματα «Μαθηματικών και Στατιστικής» και «Επιστημών Αγωγής» του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ.