Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος| ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Οι γεωεπιστήμες, ασχολούνται τόσο με καθαρά ερευνητικά θέματα όπως είναι η δομή της Γης και η μελέτη όλων των φυσικών φαινομένων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο στερεό φλοιό από την περίοδο του σχηματισμού του μέχρι σήμερα, όσο και με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την υποδομή και ανάπτυξη ενός σύγχρονου κράτους.

Αυτή η δεύτερη όψη, η εφαρμοσμένη, έχει να κάνει με την ανεύρεση και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών στο υπέδαφος, τη γεωλογική μελέτη περιοχών που γίνονται τεχνικά έργα, την προστασία και πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες κ.λ.π.) καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιστήμη της Γεωλογίας, με την ευρεία έννοια του όρου, αποτελείται από πολλούς επιμέρους κλάδους όπως είναι η Ορυκτολογία, η Πετρολογία, η Κοιτασματολογία, η Τεκτονική Γεωλογία, η Εφαρμοσμένη Γεωλογία, η Ιστορική Γεωλογία, η Στρωματογραφία, η Παλαιοντολογία, η Σεισμολογία, η Γεωφυσική, η Γεωθερμία, η Γεωγραφία, η Κλιματολογία κ.ά.

Πρόκειται για μια επιστήμη σχετικά νέα, με την έννοια ότι δεν έχει την μακραίωνη παράδοση των άλλων Θετικών Επιστημών, παρά το γεγονός ότι αναφορές σε διάφορα γεωλογικά φαινόμενα που συνδέονται με ανακατατάξεις του στερεού φλοιού της Γης, συναντούμε ήδη στην αρχαία ελληνική μυθολογία (Τιτάνες, Τηθύς, Εγκέλαδος κ.λ.π.).

Για μια μακρά περίοδο η μελέτη των γεωλογικών φαινομένων είχε εκτραπεί σε μια καθαρά φιλοσοφική διαδικασία αναζήτησης γενικευμένων θεωριών, χωρίς θεμελίωση, αφού στηρίζονταν σε ελάχιστες σποραδικές και συχνά ατελείς παρατηρήσεις, ενώ υπήρχε μια γενικότερη ροπή συσκότισης των επιστημών που ασχολούνταν με την προέλευση του κόσμου και την εξέλιξη της ζωής, που παρεμπόδισε την πρόοδο της Γεωλογίας για αρκετούς αιώνες.
Προπτυχιακές Σπουδές

Το νέο πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τριών κατευθύνσεων:

Α) Γεωλογίας – Γεωγραφίας – Περιβάλλοντος

Β) Τεχνικής Γεωλογίας – Γεωφυσικής και,

Γ) Γεωλογικής Έρευνας και διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις:

1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία

2. Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία

3. Γεωγραφία και Περιβάλλον

4. Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία

5. Γεωφυσική – Σεισμολογία

Περισσότερες Πληροφορίες, στο επίσημο site του Γεωλογικού Τμήματος ΕΚΠΑ.