Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΤΕΦΑΑ | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως θεματοφύλακας των ολυμπιακών παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας, έχει έμβλημα που συμβολίζει την ενότητα αγώνα και πολιτισμού.

Η σφραγίδα του φέρει την παράσταση τού θεού αγώνα, όπως εμφανίζεται σε αρχαίο νόμισμα τού 4ου αιώνα, το δε χρώμα της τηβέννου του είναι κεραμιδί, για να εκφράζει αφενός την ελληνική αρχαιότητα, που ενέπνευσε και διαμόρφωσε την αθλητική ιδέα, και αφετέρου το γήϊνο στοιχείο από το οποίο αντλεί τη δύναμή του το σώμα.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως Αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα.
  • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Ενιαίο Πτυχίο | Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν :

α) στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία, στα πολιτιστικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς (γυμναστήρια, χώροι αναψυχής, κ.ά.),

β) στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς.

Δίπλωμα Ειδίκευσης – Το Δίπλωμα Ειδίκευσης χορηγείται:

(α) στην Προπονητική των Αθλημάτων του Ολυμπιακού Προγράμματος που καλύπτει το Πρόγραμμα, και αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαίδευσης των φοιτητών στα πλαίσια των αθλητικο-κινητικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

(β) στα Θεωρητικά γνωστικά Πεδία Ευρωστία & Υγεία(Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης), Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή, Αθλητική Διοίκηση, Ολυμπιακές Σπουδές (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών), Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (Τομέας Γυμναστικής & Χορού). Οι προϋποθέσεις του Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται από τις Γ.Σ. των αντίστοιχων Τομέων. Η απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική. Για την πλήρωση των υποχρεώσεων της Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 20 δ.μ. από τα προβλεπόμενα στην κάθε ειδίκευση μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ